7-åring savnet i Molde: – Ikke lenger barnebortføringssak

Skal det være en barnebortføringssak må det være gjort vedtak om omsorgsovertakelse, og det er ikke tilfelle i saken om den savnede 7-åringen i Molde.

Leteaksjon Molde

Det ble gjennomført en omfattende leteaksjon etter gutten i Molde.

Foto: Roar Strøm

Saka der en sju år gammel gutt i Molde forsvant er ikke lenger ei barnebortføringssak, melder Nordmøre og Romsdal politidistrikt torsdag formiddag.

Mora til gutten er likevel fremdeles sikta for falsk forklaring, og andre sider av saka blir etterforska, sier politiadvokat Laura Havdal.

– Vi etterforsker ikke selve bortføringen lenger, men siden moren fremdeles er siktet for falsk forklaring må vi kikke nærmere på det. Det kan også hende at vi må ta flere avhør - både av moren og gutten, sier politimester Arnstein Nilssen til NRK.

Han er tilbakeholden med informasjonen rundt etterforskingen, og understreker at de har et barn å ta hensyn til. Barnevernsaka er under behandling, og han sier at de ikke vil dele for mye fordi det kan få betydning for guttens fremtid.

Både mor og arrestert mann løslatt

Mannen som var sammen med gutten da han ble funnet, og som har en nær relasjon til gutten, ble siktet for frihetsberøvelse. Onsdag ble han avhørt, men løslatt like etter.

I en pressemelding skriver politiadvokaten at etterforskningen som barnebortføringssak er innstilt og dette er bakgrunnen for at de to er løslatt.

Videre står det at «bestemmelsen om barnebortføring i straffeloven § 216 forutsetter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse etter nærmere angitte bestemmelser i barnevernloven. Dette er ikke tilfelle i denne saken. Etter det en kjenner til er det iverksatt arbeid for å vurdere om det er behov for en lovendring av straffebestemmelsen».

Tirsdag kveld ble gutten funnet i fin form i utlandet, etter det politiet beskriver som et tett internasjonalt politisamarbeid. De har siden vært svært tilbakeholdne med informasjon.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL