I gang med å regulere hotelltomt

Flakk-gruppen i Ålesund vil bygge hotell på Ljøen ved Hellesylt, og Stranda kommune har satt i gang arbeidet med å regulere hotelltomt i det svært bratte området. Ordfører Jan Ove Tryggestad slår fast at et hotell vil få stor betyding for nærmiljøet. – Hvis vi greier å realisere det betyr det helårsarbeidsplassar og meir verdiskapning i et område som er fattig på hotellkapasitet, sier Tryggestad.

Porterett mann
Foto: Sissel Brunstad / NRK