NRK Meny
Normal

Her får du ikke kjøre etter klokken 18

Tross store protester – fra og med i dag blir Fannefjordtunnelen kvelds- og nattestengt for vanlige trafikanter. Tusenvis av bilister som daglig passerer gjennom tunnelen må nå belage seg på en times omveg eller bruke hurtigbåten.

Fannefjordtunnelen

Fra og med i dag blir tunnelen stengt på kvelds- og nattetid.

Foto: NRK

Oppgraderingsarbeidet i tunnelen skal foregå i nærmere ett år. At trafikanter ikke får passere mellom klokka 18:00 og 06.00 har ført til store reaksjoner hos pendlere og fastboende på Bolsøya og Skålahalvøya. Tunnelen knytter dem til Molde, og dermed er det de som blir mest direkte berørt av stengingen.

Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune

Arild Fuglseth er samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det skal gjennomføres på den måten at vi setter opp et buss-, båt- og drosjetilbud for dem som reiser mellom Molde og Bolsøya og Skålahalvøya, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

– Det blir satt opp en egen hurtigbåt med kapasitet til cirka femti personer, sier han.

Store protester mot stenging

Selv etter flere medieoppslag av den ublide sorten, folkemøte og politisk involvering har Vegvesenet ikke rokket ved avgjørelsen om å stenge tunnelen på kvelds- og nattetid. Men de reisende oppnådde likevel at de alternative transportmulighetene ble betydelig forbedret.

Grunnen til protestene er i stor grad at omkjøringsvegen rundt Osen er smal og svingete, og at det tar lang tid å reise rundt.

Det alle er enige om, er at tunnelen trenger en overhaling. Oppussingen skal både gi bedre trafikksikkerhet og møte kravet i EU-direktivet om trafikksikkerhet i 2018.

– Det er et veldig bra prosjekt og det blir en fin tunnel når prosjektet er gjennomført, sier Fuglseth.

Vegvesenet har fått 200 millioner kroner til å oppgradere tunnelen og opprettholde et godt kollektivtilbud gjennom byggefasen. Fuglseth mener de har fått til gode ordninger.

– Dette er det beste vi kan få til innenfor de rammene vi har akkurat nå, sier han til NRK.

Se tv-innslag om stengingen:

Folk på Skålahalvøya og Bolsøya i Molde får store utfordringar når dei skal kome seg til byen på kveldstid.
Frå måndag av blir Fannefjordtunnelen langtidsstengt på kveldane.
Ein hurtigbåt skal frakte folk over fjorden