I dag besøker Helse Midt-Norge sykehustomtene

Onsdag tar regionen et nytt skritt mot nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, når Helse Midt-Norge møter politikere og næringsliv, samt besøker de seks aktuelle tomtene.

Sykehus Nordmøre og romsdal

Hvor skal det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ligge? Blir det et av Gjemnes-alternativene Høgset eller Astad? Kanskje det blir Storbakken på Frei? Eller blir det på en av Molde-tomtene? 18. desember skal Helse Midt-Norge ta avgjørelsen.

Foto: Montasje / Kilde: Norconsult

Helse Møre og Romsdal skal bygge nytt fellessykehus for Molde og Kristiansund.

I dag har hver av de to byene sine respektive sykehus, men aldrende bygg og slitasje gjør at behovet for nye fasiliteter presser seg frem.

Dermed er det bestemt at det skal investeres minst fire milliarder kroner i et nytt felles akuttsykehus for hele Nordmøre og Romsdal, som skal stå ferdig innen 2021.

Sykehus nordmøre og romsdal

Dette er de seks alternative sykehus-plasseringene som snart skal reduseres til tre – et alternativ i hver kommune.

Foto: Norconsult

Onsdag skal styret i Helse Møre og Romsdal, og Midt-Norge reise rundt og besøke politikere, næringsliv, sykehusene i Molde og Kristiansund.

Da er det også planlagt å dra på befaring til tomtealternativene der det er aktuelt å bygge det nye fellessykehuset.

I Molde har man lansert de tre tomtene Mork, Oppdøl og Roaldseth. I Kristiansund er det kun Storbakken som er aktuelt, mens Gjemnes har to alternativ – Astad og Høgset.

Seks alternativ

Diskusjonen om hvor sykehuset skal ligge er fremdeles glovarm.

Både Molde, Kristiansund, samt kommunen midt imellom ved navn Gjemnes ønsker å bli sentrum for fylkets nye helse-satsing.

Akuttsykehus Storbakken

Slik kan det nye akuttsykehuset bli seende ut. Skisse laget av Norconsult.

Foto: Norconsult

Et flunkende nytt sykehus vil ha stor betydning for infrastruktur, boligbebyggelse, attraktivitet for regionen, tilflytting, styrking av fagmiljø, og mer til.

For å sikre mest mulig tilgjengelighet for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal, har Helse Møre og Romsdal bestemt at sykehuset skal bygges på aksen som strekker seg fra Hjelset i Molde, til sørenden av Frei i Kristiansund.

Ferdig med folkemøtene

Mandag, tirsdag og onsdag 1.–3. september arrangerte toppene i Helse Møre og Romsdal folkemøte i Molde, Kristiansund og Gjemnes.

Der var temperaturen høy – særlig i Molde, der SINTEF måtte tåle hard kritikk for forskningsrapporten som gav gode skussmål til en plassering utenfor rosenes by.

Folkemøte molde - Molde næringsforum

Temperaturen var høy under folkemøtet i Molde i starten av september.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På Nordmøre var det ikke like krass stemning, men man var kritisk til at det nye fellessykehuset kun vil ligge en time unna Ålesund når Møreaksen blir ferdigstilt.

I Gjemnes argumenterte man hardt for at det vil være best å legge sykehuset midt mellom byene – og dermed gi like lang avstand for innbyggerne i begge kommunene, samt i resten av regionen.

17. desember blir en av de viktigste datoene. Da skal nemlig Helse Møre og Romsdal gjøre sitt endelige styrevedtak om plassering av sykehuset, før Helse Midt-Norge tar avgjørelsen dagen etter.

NRK følger Helseforetaket og styret i Helse Midt-Norge på sin rundtur onsdag, og den kan du følge på våre nettsider, i vår radiosending, samt i tv-sendingen kl. 18.45.