I dag får du vite hvor det skal kuttes i Ålesund

Bystyret skal torsdag 4. desember klokka 17.00 stemme over budsjett- og økonomiplan for Ålesund kommune de kommende årene.

Ålesund Rådhus

Klokken 17.00 i dag er det bystyremøte i Ålesund.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Ålesund kommune sin økonomi har blitt gradvis dårligere og står nå fremfor en stor snuoperasjon.

4. november presenterte rådmannen i Ålesund i sitt forslag til budsjett- og økonomiplan 2015–2018. og kom med en rekke kuttforslag.

Les også: Rådmannen: – Det blir dyrare å bo i Ålesund

Noen av kuttforslagene 4. november var at Hessa barnehage blir lagt ned, bibliotekfilialen på Moa blir lagt ned, lavere grunnbemanning i barnehagene, økte satser for SFO og økte betalingssatser for barnehager. Det har skapt flere reaksjoner.

Les også: Foreldre frykter dårligere skolefritidsordning
Les også: Budsjett 2015: Foreldre raser over barnehage-nedlegging

I rådmannens forslag til budsjett er det også tenkt at 3 millioner kroner skal kuttes i avlastningstjenester per år, skriver Sunnmørsposten torsdag. Dette er tilbud til kommunens innbyggere med nedsatt funksjonsevne, og kuttforslaget har skapt sterke reaksjoner.

Økt eiendomsskatt

Formannskapet behandlet 18. november rådmannens forslag til budsjett og et flertall foreslo flere endringer. Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre foreslo endringer finansiert ved hjelp av 3,1 millioner i økt eiendomsskatt, skriver Ålesund kommune på sine nettsider.

Pengene er foreslått fordelt slik:

  • 195 000 kroner til fortsatt støtte til Ålesund Teaterfestival.
  • Styrking av støttekontakttjenesten med 100 000 kroner
  • 1.6 millioner til palliativ behandling (lindrende behandling ved livets slutt)
  • 797 000 kroner for å bevare bibliotekfilialen i Spjelkavik
  • 500 000 kroner til drifta av dagtilbudet innen rus og psykiatri

Torsdag 4. desember klokka 17.00 behandles budsjettet i bystyret i Ålesund.