I dag falt tuntreet – neste år legges gården ned

Kampen om blodbøken på Indre Årø gard har pågått i årevis, men bonden har tapt kampen og i dag falt tuntreet.

Wollert Dankert Krohn og Cecilie Krohn Johansen

EIERE: Wollert Dankert Krohn og Cecilie Krohn Johansen har vokst opp på gården og lekt i tuntreet, som er hele 230 år gammelt. De klarte ikke å se på at barndomsminnet nå skulle forsvinne.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dette er så sårt for oss at vi velger å holde oss borte, sier gårdbruker Wollert Dankert Krohn, etter at han, kona Svanhild og resten av familien har kjempa for å berge tuntreet og gården i årevis.

For gårdbrukeren er den tapte kampen for den 230 år gamle blodbøken også dødsstøtet for gården. Kampen er over og de har resignert. Om et år er det trolig slutt, bekrefter bonden overfor NRK.

Den evige kampen om tuntreet

Hovedhuset på Indre Årø gard ble freda i 1923, men ikke tuntreet. Men verken protester fra vernemyndigheter eller bondeorganisasjoner hjalp.

Blodbøka felles

Her feller Rune Granberg i Møre Skog og Hage det 230 år gamle tuntreet. Han har selv bodd på gården og kjenner treet godt.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Sikkerhetskrava fra luftfartsmyndigheter og Avinor går foran alt, og siden treet står innafor sikkerhetssone må det vekk.

– Det er aldri artig å gjøre tiltak som berører andre på denne måten, men det må til, sier John Offenberg, lufthavnsjefen i Avinor på Molde lufthavn.

Blodbøken er 18 meter høyt og ligger for nært rullebanen til flyplassen. Med sin store høyde og bredde, ble den tirsdag felt.

– Vi har vokst opp med dette treet og har hatt mye moro med det. Vi har klatret i det og vært helt til topps, sier Cecilie Krohn Johansen.

Slutten for det bynære gårdsbruket

Familien Krohn valgte å holde seg borte fra gården da fellinga av blodbøken startet tirsdag.

Avinor hadde utfordringer med å finne trefellere som var villig til å ta på seg jobben. Til slutt tok Rune Granberg i Møre Skog og Hage oppdraget.

– Kan ikke komme unna litt delte følelser. Jeg bodde her for en del år tilbake, så treet kjenner jeg godt fra før. Men det er en jobb. Dette er et tre som består av fem eller seks trær tror jeg, så rota er ganske grov, sier Granberg.

Wollert Dankert Krohn og familien ønsker ikke å føre gården videre, der den ligger under stadig større press – fra flyplass på den ene siden og E39 på den andre siden av eiendommen. En av Moldes siste bynære gårdsbruk forsvinner.

Tuntreet på Indre Årø Gard

Slik så det ut på Indre Årø Gard før blodbøken ble borte. 18 meter høyt med en stamme på over fem meter i omkrets.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK