NRK Meny
Normal

I dag får Ulstein-drapsmannen dommen

Fredag kl. 14.00 leser sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset opp dommen til 26-åringen som drepte Preben Mikael Dimmen i oktober 2013.

Ulstein rettssaken jogeir nogva

NRK følger domsavsigelsen på nett, radio og tv. Følg med på nrk.no/mr kl. 14.00 fredag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På rettssakens siste dag – 12. mars – krevde aktor Jogeir Nogva 16 års fengsel for 26-åringen som beruset tok seg inn i sin egen leilighet og slo i hjel Preben Mikael Dimmen med ei flaske etter å ha oppdaget ham i sengen sammen med sin egen sønn. Tiltaltes ekskjæreste var også tilstede.

Aktor Nogva vil ha 26-åringen dømt for forsettlig drap, fordi han mener tiltalte visste at voldshandlingen kunne føre til drap. I tillegg krever han skjerpet straff for følgende faktorer:

  • At tiltalte trengte seg inn i leiligheten
  • Voldens brutalitet
  • At volden var uprovosert
  • At barnet var til stede i samme rom
  • At kjæresten var til stede i samme rom
  • At fornærmede lå og sov da volden inntraff

Tidligere i rettssaken sa overlege Olav Skjærpe Brattli at Dimmen hadde blitt påført noen av de verste voldsskadene han hadde sett i løpet av sine ti år som traumeleder på akuttmottak.

I tillegg krevde den pårørende familiens bistandsadvokat, Inger Marie Sperre, en erstatning på 200.000 kroner til hver av den avdødes foreldre.

Krever mildere straff

Tiltaltes forsvarer – Torgeir Hovland Langva – mener tiltalte ikke kan dømmes for forsettlig drap, fordi han mener man ikke kan gjette seg til hva tiltalte tenkte om voldshandlingen i gjerningsøyeblikket.

– Ingen påstår at han hadde til hensikt å forvolde fornærmedes død, og det må kunne legges frem håndfaste bevis for at han ønsket å drepe, dersom dette skal legges til grunn i rettens vurdering, sa Langva til NRK etter at retten var hevet siste dag.

Han mener det er mer rettferdig med en fengselsstraff på syv år. Erstatningsrammen er også lavere for såkalt legemsbeskadigelse med døden til følge, enn forsettlig drap.

I løpet av rettssaken erkjente tiltalte en dyp anger for drapshandlingen.

NRK følger domsavsigelsen på nett, radio og tv. Følg med på nrk.no/mr kl. 14.00 fredag.

Ulstein rettssaken dommer Kirsti Høegh Bjørneset

Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset er dommer i Ulstein-saken. Her sammen med sine lekdommere og rettssakkyndige.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK