Hopp til innhold

Hydro Sunndal øker produksjonen

Hydro Sunndal ruster opp for 460 millioner kroner de neste tre årene for å øke produksjonen. Bedriften vil øke produksjonen av aluminium med opptil fem prosent.

Norsk Hydro på Sunndalsøra

Hydro Sunndal ruster opp og søker Miljødirektoratet om å få øke produksjonen av aluminium med opptil fem prosent.

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

I slutten av april viste tallene for første kvartal i år at bedriften hadde ett overskudd før renter og skatt på 326 millioner kroner. Dette kommer på grunn av økt aluminiumspris, svak kronekurs, og stabil drift.

Miljødirektoratet starta en prosess i 2015 der alle smelteverkene i Norge skal få vurdert sine tillatelser til utslipp til miljøet, og nå er turen kommet til Sunndal.

Hvis Hydro Sunndal øker produksjonen med fem prosent, så betyr det også tilsvarende økning i utslipp til miljøet, men det bekymrer ikke fabrikksjef Eivind Mikalsen.

– Det er svært gledelig at vi i forbindelse med at vi har besluttet å øke produksjonen så må vi også gjøre en ny vurdering av våre utslippstillatelsene. Og det er gledelig at til tross for at vi øker produksjonen så er vi i stand til å ivareta dagens tillatelser, sier han.

Ikke flere ansatte

Eivind Mikalsen

Eivind Mikalsen er fabrikksjef på Hydros aluminiumverk på Sunndal.

Foto: NRK

Fabrikksjefen sier renseteknologien de har på Sunndalsøra er god og ruster dem for fremtida. Han mener det derfor ikke blir nødvendig å gjøre store investeringer i renseteknologien selv om produksjonen kanskje øker.

– Vi klarer å håndtere produksjonsøkninga med dagens teknologi.

Investeringene på verket på 460 millioner er strategisk viktig for aluminiumsverket, men investeringene skal brukes på ulike områder som blir lite synlig for samfunnet utenfor verket.

Investeringene betyr ikke at det blir flere ansatte på Hydro Sunndal, men ifølge fabrikksjefen er det heller ikke snakk opp oppsigelser.

– Vi har den mannskapsmengden vi har og ser på automatisering og forenkling. Rundt 120 personer går av på AFP i samme perioden så det er ikke snakk om å si opp folk.