Hydro Sunndal kutter 70 årsverk

Hydro Sunndal skal redusere antallet ansatte med 70 årsverk innen 2012.

Hydro aluminium Sunndal
Foto: Nyhetsspiller

For å unngå oppsigelser håper ledelsen at flest mulig tar i mot sluttpakker, og alt i september vil 25 personer få tilbud om dette.

Sluttpakkene blir fordelt i 4 puljer sier informasjonssjef John Kristian Schnell.

- Det vil skje i løpet av året og i 2011. Det vil være avhengig av hvor mange som kommer tilbake fra vårt prosjekt i Qatar, og hvordan situasjonen ellers utvikler seg, sier Schnell.

Store lagre og fortsatt overproduksjon av aluminium på verdensmarkedet gjør at Hydro Sunndal må redusere tallet på ansatte.

Oppsigelser

Ledelsen i Hydro Sunndal håper å unngå flere oppsigelser, men da må aluminiumsmarkedet bedre seg ut året.

De siste månedene har bedrifta hatt rullerende permitteringer, men dersom ledelsen i Hydro ikke vedtar at produsksjonenheten SU3 skal startes igjen, kan det bli oppsigelser likevel.

- Da må vi sette oss ned og tenke om igjen. Så enkelt er det, sier informasjonssjef John Kristian Schnell.