Hvalkjøtt på dagsorden

Fiskeriminister Per Sandberg vil sette norsk hvalkjøtt enda mer på dagsorden, men nekter å åpne for å markedsføre norsk hvalkjøtt gjennom Norges sjømatråd slik mange hvalfangere ber om. Fiskeriministeren lovte heller ikke mer penger til markedsføring i merkeforeninga Norsk Hval, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Årets hvalfangst er allerede godt i gang.

Per Sandberg
Foto: Marit Garfjeld / NRK