Hurtigrutepassasjerar til anna kai

For dei som skal om bord i M/S Trollfjord i sørgåande retning frå Ålesund i natt kl. 01.00, så er det sett opp shuttlebuss frå Skansekaia til Flatholmen der M/S Trollfjord vil legge til kai, opplyser Hurtigruten. Bussen vil gå frå Skansekaia kl. 00.45. Nor Lines skal losse store mengder last ved Flatholmen, difor legg M/S Trollfjord til kai der.

MS Trollfjord