Hurtigbåten kan bli utsleppsfri

Hurtigbåten som går mellom Ålesund og Langevåg kan bli utsleppsfri.

Møre og Romsdal fylkeskommune søker no om midlar til å sette inn ein batterielektrisk båt i sambandet.

Dersom båten blir elektrisk kan det bety ein reduksjon i Co₂-utsleppa på 800 tonn i året, ifølgje søknaden som er sendt til Miljødirektoratet.

Fylkeskommunen har i dag ansvaret for fem hurtigbåtar. Desse står for dei største klimagassutsleppa frå kollektivtransporten i fylket.