NRK Meny
Normal

Hundrevis av soldater settes på prøve i Møre og Romsdal

I april kan du se Heimevernet bli satt på prøve under øvelsen Mørejarl. 1500 kvinner og menn har som mål å forbedre sikkerheten i Møre og Romsdal.

Mann i Heimevernet med våpen og kamuflasjeklær

Uniformerte soldater vil være ute flere steder i fylket i midten av april.

Foto: Richard Brevik

Mellom 18. og 24. april kan det hende du møter Heimevernets soldater og andre som deltar i Mørejarl. En slik øvelse gjennomføres hvert tredje år, og er ikke mindre viktig nå enn før, mener major og stabssjef i HV-11, Ivar Hatlelid.

– Vi trenger å få prøvd, øvd og forbedre oss. Hvis en militær avdeling skal kunne løse sine oppdrag er det viktig at vi utdanner og trener mannskapene og befalet vårt, sier majoren.

Øvelse i tunnel

Menn i Heimevernet på øvelse langs vei

Under øvelsesperioden vil en del uniformert personell bevege seg mellom Åndalsnes, Kristiansund og Sunndalsøra.

Foto: Richard Brevik

Øvelsen skal fokusere på samfunnets felles evne til å håndtere en krisesituasjon. Og skal blant annet øve på håndteringen av en alvorlig tunnelulykke.

– Noen ganger er det nødvendig at vi prøver det vi driver med. Vi setter karakterer og ser om vi er operative. Slike øvelser er et ledd i det å holde oss klare dersom noe skulle skje, sier Hatlelid.

Under øvelsesperioden vil en del uniformert personell bevege seg mellom Åndalsnes, Kristiansund og Sunndalsøra, med hovedvekt på kommunene Rauma, Kristiansund, Fræna, Sunndal, Gjemnes og Frei.

– Folk kommer nok til å se både soldater og militære kjøretøy, også lettbåter fra Sjøheimevernet.

1000 soldater fra HV

Menn i Heimevernet på øvelse i skogen

Øvelsen Mørejarl skal fokusere på samfunnets felles evne til å håndtere en krisesituasjon

Foto: Richard Brevik

Øvelsen blir gjennomført av Heimevernet sammen med flere sivile samarbeidspartnere – politi, Fylkesmannen, Sivilforsvaret, helse- og redningstjeneste, brannvesen og Statens vegvesen.

Øvelsen samler militære og sivile kapasiteter som jobber med samfunnssikkerhet, med Heimevernet som den største aktøren.

– Under øvelsen skal vi trene samarbeid og koordinering mellom militære avdelinger, politiet og andre sivile etater i Nordmøre og Romsdal, sier øvingsleder Per Olav Vaagland.