– Hummeren er i fare

Både yrkesfiskere og fritidsfiskere advarer. Hummeren er i ferd med å forsvinne fra kysten.

Harald Kjerstad

Fritidsfisker Harald Kjerstad på Lepsøya mener en bør få enda strengere regler for hummerfiske.

Foto: Jannicke Farstad

Hummersesongen startet 1. oktober, og langs sjærgården i Møre og Romsdal står krabbe- og hummerteinene tett som hagl. Men hummerbestanden er i kraftig reduksjon, og det blir stadig færre av den, mener fiskerne.

– Helt vekk er den ikke ennå. Men det er bare noen få igjen. Her bør det strengere regler til for å redde hummeren, sier fritidsfisker Harald Kjerstad på Lepsøya.

I dag er det allerede strenge regler for hummerfiske.

  • Hummeren må være minst 25 cm lang.
  • En fisker kan ha max ti teiner med fluktåpning med 60 mm, pluss ti teiner med 80 mm.
  • Teinene skal være merket med navn og adresse, og gjerne med telefonummer.
  • All rognhummer skal kastes ut igjen.

Fiskeridirektoratet passer på

Hummer

Hummeren blir mer og mer sjelden langs kysten vår.

Foto: Jannicke Farstad

Fiskeridirektoratet har jevnlig kontroller av teiner. Sammen med politiet, kystvakta og naturoppsynet påser de at regler blir fulgt. Men mange slurver med reglene.

Karl Anton Lorgen

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Karl Anton Lorgen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Typiske er manglende merking, og for små fluktåpninger, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Karl Anton Lorgen.

Han forteller at de fortløpende får tilbakemeldinger fra de som ferdes på sjøen.

– Vi får tilbakemeldinger både fra yrkesfiskere og og fritidsfiskere om at bestanden er litt nedadgående. Men vi ser likevel at noen fisker godt i enkelte områder, mens den i andre områder ikke er hummer å få i det hele tatt, sier Lorgen.

Strengere regler er på veg

Fiskeridirektoratet er nå sterkt inne i en prosess med tanke på å styrke vernet av hummeren. I noen områder er det innført vernesoner for hummeren. Men til nå har det ikke vært opprettet denne typen fredning i Møre og Romsdal.

– Vi har nå gått ut og invitert kommuner til å komme med forslag til områder som kan være aktuelle som fredningssoner for hummeren. Det er en prosess på gang, sier Lorgen.

– Teinetallet må ned

Den rutinerte hummerfiskeren Harald Kjerstad er ikke i tvil om hva som må til for å berge hummerbestanden. Det trengs rett og slett strengere regler.

– Teinetallet må ned. Det bør være max ti teiner, og en bør opprette fredningssoner. Spesielt her utasjær er det mye fin hummer. Det hadde vært kjekt å fått den fredet, sier Kjerstad.