Hopp til innhold

Høyteknologisk robot skal effektivisere trålfisket

Den skal gå fra trål til trål og hente med seg fisk, uten at skipet trenger å stoppe. Ideen kom fra en skisse, som lå i skuffen til en skipper.

HUMLA - ved trålposen

TRÅL: «Humla» er en TAUV (Towed Autonomous Underwater Vehicle), som skal gå fra trål til trål for å hente fisk. Deretter kjører den opp til skipet og leverer fra seg fisken. Nettopp som en humle, som flyr blomst til blomst for å samle nektar.

Foto: Illustrasjon / Stø Technology AS

– Jeg har alltid vært opptatt av å utvikle ting når jeg er ute på sjøen. Når jeg legger meg, skisserer jeg ideer på en blokk til jeg sovner, forteller skipper Pål Arne Roaldsnes.

Ideene havner i en skuff, og når et år har gått kaster han de fleste. Men ikke denne.

Resultatet er «Humla». En autonom undervannsfarkost, som skal hente fisk i trålen og levere den til skipet, uten at trålingen trenger å stoppe.

Det har vært en fantastisk og spennende reise – fra idéskissene i en skuff, til forhåpentligvis ferdig produkt.

Pål Arne Roaldsnes
Pål Arne Roaldsnes

Pål Arne Roaldsnes har jobbet som skipper i 25 år. Mange av dem på fisketrålere.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

«Humla»

Prosjektet har fått arbeidstittelen «TRAWL 2.0», og er nå blant de nominerte til Innovasjonsprisen 2018 under Nor-Fishing.

HUMLA

«Humla» skal kunne ta med seg 5–7 tonn fisk, per runde.

Foto: Illustrasjon / Stø Technology AS

«Humla» skal slepes etter tråleren via en sondekabel. Ved hjelp av posisjonsdata, sonar og et adapter, vil «Humla» koble seg på trålposen og ta med seg 5–7 tonn med fisk i en transportsekk.

Deretter returnerer den til skipet og avleverer fisken, gjennom et mottaksarrangement under vannlinjen på tråleren, til et vannfylt mottak om bord.

Skipet trenger dermed ikke å avbryte trålingen når fangsten skal om bord. Når «Humla» ikke henter fisk, skal den også kunne brukes til fiskeleting og trålovervåkning.

Utviklet av en «Reodor Felgen»

Det var i fjor at «Humla» fikk sin start, da Roaldsnes tok kontakt med produktutvikler Jan Børge Vik. Sammen fikk de med seg økonom Arne O. Flø. Gründerne startet selskapet Stø Technology, som har fått kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Både Roaldsnes og Flø roser produktutvikleren, og beskriver Vik som en «tusenkunstner», og en krysning av «Petter Smart» og «Reodor Felgen».

For Vik var skipperens ide en mulighet og en problemstilling han ikke kunne avslå.

– Jeg så umiddelbart en mulighet i det han hadde fantasert ut. Jeg så ulike system som jeg hadde lyst til å utrede, forteller Vik.

Så langt Vik kjenner til, er «Humla» verdens eneste autonome undervannsredskap brukt i fiskeri. Det er et høyteknologisk «crossover»-produkt, mellom seismikk, tradisjonelt fiskeri og brønnbåtnæring.

Vil eliminere kvalitetstap

Målet er å ta fatt på kvalitetsutfordringene i trålnæringen, som for eksempel utmattelse og klemskader om bord, samt klem- og skrapeskader på fisken når trålen dras opp.

– Dette vil få trålnæringen til å tenke helt nytt med hensyn til fartøy- og prosessoptimalisering, nye driftsformer, markedsutvikling og forretningsmodeller, sier Flø, som er Stø Technologys daglig leder.

For skipperen har dette vært som en drøm i oppfyllelse. Han oppfordrer andre med skuffen full av ideer til å ta steget videre.

– Gå ut og selg ideen din. I den tiden vi er i nå, så er gode ideer mangelvare. Jeg ønsker alle som vil prøve et løp som dette lykke til, for det er veldig givende. Det har det vært for meg, sier Roaldsnes.