NRK Meny

Høyringssvar om sjukehus

Romsdal Regionråd er kritisk til ei deling av dagkirurgisk aktivitet, slik at delar av dette tilbodet frå Hjelset blir lagt til Kristiansund. Det går fram av eit høyringssvar i samband med konseptrapporten for det nye fellessjukehuset. Regionrådet meiner mellom anna at det ikkje er vurdert om ei slik deling gjer akuttsjukehuset på Hjelset mindre robust.