NRK Meny

Høyringssvar om sjukehus

Romsdal Regionråd er kritisk til ei deling av dagkirurgisk aktivitet, slik at delar av dette tilbodet frå Hjelset blir lagt til Kristiansund. Det går fram av eit høyringssvar i samband med konseptrapporten for det nye fellessjukehuset. Regionrådet meiner mellom anna at det ikkje er vurdert om ei slik deling gjer akuttsjukehuset på Hjelset mindre robust.

Siste video/lyd

Reiarlaget til reketrålaren "Remøy" som ligg i arrest i Murmansk orienterer om arbeidet med saka.
Korleis er det å bli eldre i Noreg i dag, og korleis vil det vere dei neste 20 åra? Det var tema på landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd.
Stor forrvirring etter at den helsepolitiske talskvinna i Senterpartiet sa at ho vil behalde sjukehuset i Kristiansund...