NRK Meny
Normal

Avgjør i dag om fiskekvotene skal vare evig

Reder Eivind Volstad vil ha svar på om rederiet sin nye frysetråler kan eie fiskekvotene sine i 25 år eller til evig tid, slik tilfellet var da Volstad kjøpte kvotene.

F/T Volstad

Striden om fiskekvotene har blitt behandlet i Høyesterett i plenum noe som skjer svært sjelden.

Foto: Volstad Shipping

– Fiskerinæringen kan ikke leve med at man endrer rammebetingelser over natten bare fordi det kommer et nytt politisk regime, sier daglig leder i Møre og Romsdal Fiskerlag Ole Morten Sorthe, som støtter Volstad shipping i fiskekvote-saken.

Høyre vedtok i 2005 at kvotene var evigvarende

I 2005 fikk daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) vedtatt en forskrift som gjorde at rederne kunne se på kvotene sine som evigvarende. Samme år tok Arbeiderpartiets Helga Pedersen over statsrådsposten.

Etter at hun hadde fryst mulighetene for kjøp av kvoter i to år, fikk hun vedtatt en ny forskrift i 2007 som avgrenset eierskapet til kvotene til maksimalt 25 år. Det er denne endringen reder Eivind Volstad reagerer på, og som han mener bryter med paragraf 97 i Grunnloven som sier at ingen lover skal bli gitt tilbakevirkende kraft.

Må være forutsigbart for fiskerne

Ole Morten Sorthe

Leder i Møre og Romsdal Fiskerlag, Ole Morten Sorthe.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Dette synet forstår fiskarlagsleder Ole Morten Sorthe godt.

– Det som er viktig er at fiskerinæringen må ha rammebetingelser som varer, sier Sorthe.

Han mener at næringen ikke kan leve med at man endrer rammebetingelser over natten.

– Når en regjering fastsetter en ny forskrift som snur opp ned på dette, så blir det uforutsigbart for dem som skal være der. Så får juristene ta stilling til om dette er lovlig eller ikke, sier han.

Om Volstad vinner i Høyesterett i dag må fiskeridepartementet trekke tilbake forskriften som kom i 2007.

– Kvotene til Volstad vil være evigvarende og da må man se om de andre flere hundre fartøyene som er i samme situasjon er nødt å gå til sak, eller om departemnetet gir de evigvarende kvoter på bakgrunn av avgjøresle i Volstad-saken, sier Sorthe.

Håper Volstad vinner i Høyesterett

Sorthe håper Volstad går seirende ut av rettssalen i dag.

– I den store sammenhengen er det viktig for fiskerne at rammebetingelsen er stabile. Så vi håper Høyesterett gir seieren til Volstad slik lagmannsretten og tingretten har gjort i tidligere instanser, sier han.