Høy terskel for å varsle

LO sin sommerpatrulje har den siste uken besøkt Møre og Romsdal for å sjekke hvordan de unge arbeidstakerne har det på arbeidsplassen. Stort sett var det lite lovbrudd, men de avdekket blant annet mangel på pauser, overtidsbetaling og arbeidskontrakt. Patruljen fant også ut at forholdene for guider i fylket ikke har forbedret seg de siste årene. Her avdekket de at ansatte ikke fikk jobbet nok timer for å få arbeidstillatelse. LO mener det største problemet for unge arbeidstakere er at det er altfor høy terskel til å varsle om kritikkverdige forhold på jobben.

LO sin sommerpatrulje på Smøla
Foto: Kent Logan Jelle