Høy oppslutning om kirken i fylket

En årsrapport fra Møre bispedømme viser at oppslutningen om dåp og konfirmasjon i fylket er høyest i landet. Likevel viser statistikken også at medlemstallet har gått ned fra 85,2 prosent til 81,5 prosent i 2015.