NRK Meny
Normal

Krever at hovedveier bygges uten rundkjøringer

Ja – du hørte rett, selv om du kanskje trodde at rundkjøringer var effektive trafikkløsninger. Dette skal være hovedregelen, med bare få unntak.

Rundkjøring ved Natvall

Det kan hende det blir færre av disse fremover. Det har nå kommet krav om at Statens vegvesen må prioritere toplanskryss i stedet for rundkjøringer på hovedveier.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kravet fra Samferdselsdepartementet er helt klart. På hovedveiene skal trafikken flyte med jevn fart og derfor uten rundkjøringer som bremser det hele.

Strategidirektør i vegvesenet, Kjetil Strand, sier at Samferdsesldepartementet har sendt brev til Vegdirektoratet om at de vil ha skjerpet praksis for bygging av rundkjøringer.

Vil ha veiene utenfor boligstrøk

Strategidirektør i Statens vegvesen, Kjetil Strand

Kjetil Strand sier likevel at det finnes unntak for å bygge rundkjøringer.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Restriksjonene fra departementet betyr at vegvesenet må ta hensyn i blant annet planleggingen av Møreaksen og ny E39 gjennom Møre og Romsdal.

Et annet krav fra departementet er at hovedveier skal bygges utenom byer og tettsteder.

– Vi har generelt hatt mange ønsker om å bygge hovedveier gjennom tettsteder, og det har ført til mange rundkjøringer, sier Strand.

– Har ikke rundkjøringer vært regna som en god måte å få flyt i trafikken på?

– Rundkjøringer har god kapasitet og er en trafikksikker løsning i byer.

Ingen regel uten unntak

Statens vegvesen må planlegge Møreaksen uten mange rundkjøringer og utenom tettsteder. Strand vet ikke nøyaktig hvor strengt det nye kravet er, som begrunnes med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart der det er mye gjennomgangstrafikk.

Men Krifast har fått ny stor rundkjøring, og innfartsvegen til Molde fra øst planlegges med flere rundkjøringer.

– Departementet sier at de stedene hvor det ikke er nok plass til å bygge toplanskryss, og kostnadene blir for høye, så kan man gjøre unntak å bygge rundkjøringer. Men når vi planlegger Møreaksen, og veier utenfor by, så legger vi opp til at vi skal ha toplanskryss, sier strategidirektøren.

Veien mellom Molde og Ålesund er nå under planlegging – og der vil det komme firefeltsvei med toplanskryss.