NRK Meny
Normal

Hornindal og Stryn: – Vi føler at vi blir satt på vent

Ordførerne i Hornindal og Stryn er ikke fornøyd med at de to kommunene ikke skal delta i forhandlingene om en intensjonsavtale med Ørsta og Volda

Stig Olav Lødemel og Sven Flo

Ordfører Stig Olav Lødemel (H) i Hornindal og ordfører Sven Flo (H) i Stryn liker ikke at Ørsta og Volda har lagt opp til en to-trinns rakett.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter en to dagers samling i Loen der lokalpolitikerne i Ørsta og Volda har diskutert sammenslåing, er det klart at de to kommunene starter forhandlingene om en intensjonsavtale som skal legges frem for folkeavstemning 19.mai.

Ørsta og Volda legger opp til en to-trinns rakett der de først skal bli innbyrdes enige om sammenslåing. Først i neste omgang kan det bli aktuelt å innlemme Hornindal og Stryn.

Endring av fylkesgrenser

Det er først og fremst problemene knyttet til endring av fylkesgrensene som gjør at de to sunnmørskommunene ikke vil ha med Hornindal og Stryn i denne omgang.

Stein Aam og Jørgen Amdam

Ordfører Stein Aam (Sp) i Ørsta og ordfører Jørgen Amdam (Ap) i Volda starter forhandlingene om en intensjonsavtale som skal legges frem for folkeavstemning 19.mai.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er ikke noe problem på kommunalt nivå. Det skal vi nok finne ut av. Men det må avklares i hva grad vi må forholde oss til to fylkesmenn, to vegvesen, to helseforetak, et mylder av statlige institusjoner dersom disse fire kommunene blir slått sammen, sier ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap).

– På det nåværende tidspunkt tror jeg vi må innse at Ørsta har nok med å forholde seg til forhandlingene med Volda. Hornindal og Stryn må komme i den neste fasen, sier ordfreren i Ørsta, Stein Aam (Sp).

Ordførerne i Hornindal og Stryn har fridd til de to sunnsmørskommunene, og de er langt fra fornøyd med det svaret de har fått fra den andre siden av fylkesgrensa.

Usikkerhet

Sven Flo

Ordfører Sve Flo (H) i Stryn har ingen forståelse for at fylkesgrensene skal så i vegen for sammenslåing mellom kommuner.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det som er problemet, er tidsaspektet her. Det betyr også at vi høyst sannsynlig bryter de linjene i forhold til tid som departementet har satt opp, og som de er veldig steile på ikke skal brytes. Da skyves vi ut i et usikkert farvann og må kanskje sitte og vente på noe som vi ikke vet utfallet av. Det er ikke gunstig sett fra mitt ståsted, sier ordføreren i Stryn, Sven Flo (H).

– De er veldig klare på at de ønsker at vi fortsatt skal være med. Men jeg blir litt bekymret når de snakker om en to-trinnsrakett, for jeg er redd for at det andre trinnet aldri blir avfyrt, sier ordføreren i Hornindal, Stig Olav Lødemel (H).

– Skaper dette usikkerhet?

– Ja, litt. Vi blir satt på vent. Jeg kunne godt tenkt meg at vi var en del av folkeavstemninga i Ørsta og Volda for å få vite hva de faktisk mener er riktig, sier Lødemel.

Kunstig

Kvivsvegen

Kvivsvegen som ble åpnet i 2012 har knyttet sammen indre Nordfjord med Volda og Ørsta-

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Begrunnelsen for å sette de to nordfjord-kommunene på vent faller heller ikke i god jord. Ordføreren i Stryn mener fylkesgrensene er kunstige og ikke bør stå i vegen for en sammenslåing mellom kommunene.

– Nå kjører vi altså det som kanskje er den mest omfattende reformen i kommune-Norge, og som har en lang tidshorisont, og så begynner vi altså å snakke om at vi må passe på den organisasjonen, og vi må passe på de som er tilknyttet den og den regionen. Dette skaper jo ingen kraft. Diskusjonen om det er problematisk at vegvesenet må flytte noe, eller at helseforetaket må endre på seg, er en avsporing, og det må folk forstå, sier Sven Flo.