NRK Meny
Normal

Homokamp mot biskop som 17. maitaler

SV i Molde går ut av 17. maikomiteen i byen i protest mot at biskop Ingeborg Midttømme skal være hovedtaler.

Kim Thoresen-Vestre

SV-leder i Molde og sjøl homofil, Kim Thoresen Vestre fronter protesten mot biskopen som 17.maitaler.

Foto: Roar Strøm/NRK

Partiet grunngir det med Midttømme sine mange utspill mot at homofile skal kunne gifte seg i kirka.

– SV har programfestet at vi skal jobbe for inkludering av lesber og homofile, bifile og transer, sier leder i Molde SV, Kim Thoresen Vestre. Han er sjøl er homofil og har inngått ekteskap med en mann og har vært SV sin representant i 17.maikomiteen.

-Når Midttømme går så kraftig ut og påtvinger sine holdninger på alle prester her i bispedømmet, så blir det helt feil på 17.mai å stå inne for å ha vært med på å skaffe henne som hovedtaler.

– Vi bruker ikke selve dagen 17.mai, men går ut i forkant for at det skal være så ryddig som mulig. Å ha en markering på selve dagen syns jeg er feil, sier SV-lederen. Vi i SV står sammen i denne saken, sier Kim Thoresen-Vestre

Har ikke gått aktivt ut i media

– Veldig beklagelig, er biskop Ingeborg Midttømme sin umiddelbare reaksjon når hun får høre av NRK at SV har trukket seg fra 17.maikomiteen i protest mot henne som hovedtaler.

Biskop Ingeborg Midttømme

Skullle gjerne ha hatt en dialog med SV, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Jeg har ikke ønsket å gå ut i media gjentatte ganger, men media har vært på oss alle som var delegater på kirkemøtet for å få vite hva vi stemte og hvorfor. Mitt syn er jo også kjent gjennom bispemøtets arbeid og det har det vært siden oktober i fjor. Jeg har heller ikke fått noen direkte henvendelse fra Molde SV og skulle gjerne vært i en dialog med dem.

– Men hva tenker du om at slike politiske argumenter blir brukt i diskusjonen om valg av hovedtaler for 17.mai?

– Jeg merker meg at de jo sier at de ikke hadde noe i mot at jeg skulle være hovedtaler før nå etter kirkemøtet. Og mitt standpunkt har vært kjent hele vegen så jeg tenker at kritikken for gjentatte opptredener i media, går like mye på media som den går til meg, for dette er ikke noe som jeg selv har vært aktiv for å fronte.

Biskopen vil fortsatt være hovedtaler

– Syns du det blir vanskelig å tale på 17.mai når slike argumenter blir brukt mot deg?

– Jeg tenker at dette er et tema for 17.mai-komiteen. Hvis de ønsker å velge en annen hovedtaler som de mener vil være bedre samlende, så er de fri til å gjøre det, men jeg er innstilt på å komme som planlagt og være hovedtaler den dagen, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Liker dårlig at SV trekker seg


Leder av 17.maikomiteen i Molde, Eva-Brit Mauseth fra Høyre, forsvarer SV sin rett til å trekke seg fra komiteen, men er kritisk til at det skjer nå.

Å skifte hovedtaler er ikke tema, men komitelederen vil ta debatten.

-Skal dette være et forum der man skal få ytre slike meninger for å få oppmerksomhet eller skal vi legge alt til sides og si at her er det 17.mai som er viktig.

Eva-Brit Mauseth
Foto: Roar Strøm/NRK

- Vi må bare respektere at noen bruker politiske argument for å trekke seg fra 17.mai-komiteen, sier leder av 17.mai-komiteen i Molde, Eva-Brit Mauseth fra Høyre. Men det er aldri kjekt når noen backer ut så tett opp i et arrangement.
Å skifte hovedtaler er ikke aktuelt, men Mauseth sier hun vil ta opp til debatt hva de vil med 17.mai og 17.maikomiteen. Alle var veldig fornøyd

– Har politiske holdninger vært inne i diskusjonen i valget av hovedtaler til 17.mai?

Nei, hun ble booket i fjor på denne tid, fordi slike som skal holde en hovedtale - spesielt i et år som 2014 med et 200-årsjubileum - så var det viktig at vi fikk dette tidlig på plass og at vi vet at det er en taler med tyngde, sier Eva-Brit Mauseth. Vi var veldig fornøyd hele komiteen i fjor når vi fikk biskopen til å stille.