NRK Meny

Homokamp mot biskop som 17. maitaler

SV i Molde går ut av 17. maikomiteen i byen i protest mot at biskop Ingeborg Midttømme skal være hovedtaler.

Kim Thoresen-Vestre

SV-leder i Molde og sjøl homofil, Kim Thoresen Vestre fronter protesten mot biskopen som 17.maitaler.

Foto: Roar Strøm/NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Partiet grunngir det med Midttømme sine mange utspill mot at homofile skal kunne gifte seg i kirka.

– SV har programfestet at vi skal jobbe for inkludering av lesber og homofile, bifile og transer, sier leder i Molde SV, Kim Thoresen Vestre. Han er sjøl er homofil og har inngått ekteskap med en mann og har vært SV sin representant i 17.maikomiteen.

-Når Midttømme går så kraftig ut og påtvinger sine holdninger på alle prester her i bispedømmet, så blir det helt feil på 17.mai å stå inne for å ha vært med på å skaffe henne som hovedtaler.

– Vi bruker ikke selve dagen 17.mai, men går ut i forkant for at det skal være så ryddig som mulig. Å ha en markering på selve dagen syns jeg er feil, sier SV-lederen. Vi i SV står sammen i denne saken, sier Kim Thoresen-Vestre

Har ikke gått aktivt ut i media

– Veldig beklagelig, er biskop Ingeborg Midttømme sin umiddelbare reaksjon når hun får høre av NRK at SV har trukket seg fra 17.maikomiteen i protest mot henne som hovedtaler.

Biskop Ingeborg Midttømme

Skullle gjerne ha hatt en dialog med SV, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Jeg har ikke ønsket å gå ut i media gjentatte ganger, men media har vært på oss alle som var delegater på kirkemøtet for å få vite hva vi stemte og hvorfor. Mitt syn er jo også kjent gjennom bispemøtets arbeid og det har det vært siden oktober i fjor. Jeg har heller ikke fått noen direkte henvendelse fra Molde SV og skulle gjerne vært i en dialog med dem.

– Men hva tenker du om at slike politiske argumenter blir brukt i diskusjonen om valg av hovedtaler for 17.mai?

– Jeg merker meg at de jo sier at de ikke hadde noe i mot at jeg skulle være hovedtaler før nå etter kirkemøtet. Og mitt standpunkt har vært kjent hele vegen så jeg tenker at kritikken for gjentatte opptredener i media, går like mye på media som den går til meg, for dette er ikke noe som jeg selv har vært aktiv for å fronte.

Biskopen vil fortsatt være hovedtaler

– Syns du det blir vanskelig å tale på 17.mai når slike argumenter blir brukt mot deg?

– Jeg tenker at dette er et tema for 17.mai-komiteen. Hvis de ønsker å velge en annen hovedtaler som de mener vil være bedre samlende, så er de fri til å gjøre det, men jeg er innstilt på å komme som planlagt og være hovedtaler den dagen, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Liker dårlig at SV trekker seg


Leder av 17.maikomiteen i Molde, Eva-Brit Mauseth fra Høyre, forsvarer SV sin rett til å trekke seg fra komiteen, men er kritisk til at det skjer nå.

Å skifte hovedtaler er ikke tema, men komitelederen vil ta debatten.

-Skal dette være et forum der man skal få ytre slike meninger for å få oppmerksomhet eller skal vi legge alt til sides og si at her er det 17.mai som er viktig.

Eva-Brit Mauseth
Foto: Roar Strøm/NRK

- Vi må bare respektere at noen bruker politiske argument for å trekke seg fra 17.mai-komiteen, sier leder av 17.mai-komiteen i Molde, Eva-Brit Mauseth fra Høyre. Men det er aldri kjekt når noen backer ut så tett opp i et arrangement.
Å skifte hovedtaler er ikke aktuelt, men Mauseth sier hun vil ta opp til debatt hva de vil med 17.mai og 17.maikomiteen. Alle var veldig fornøyd

– Har politiske holdninger vært inne i diskusjonen i valget av hovedtaler til 17.mai?

Nei, hun ble booket i fjor på denne tid, fordi slike som skal holde en hovedtale - spesielt i et år som 2014 med et 200-årsjubileum - så var det viktig at vi fikk dette tidlig på plass og at vi vet at det er en taler med tyngde, sier Eva-Brit Mauseth. Vi var veldig fornøyd hele komiteen i fjor når vi fikk biskopen til å stille.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.