NRK Meny
Normal

Høie: – Dette viser at folk er engasjert i sitt sykehus

Helseminister Bent Høie (H) vedgår at det gjør inntrykk å se ti tusen mennesker i fakkeltog for sykehuset i Volda.

Tusenvis i fakkeltog i Volda

FAKKELTOG: Nesten ti tusen møtte opp til fakkeltog utenfor Volda sjukehus tirsdag kveld.

Foto: Remi Sagen

Mellom 8000-10.000 mennesker møtte tirsdag opp til fakkeltog utenfor sykehuset i Volda for å demonstrere mot at akuttfunksjonen ved sykehuset står i fare.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vedgår at en slik markering gjør inntrykk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at forslaget som er lagt frem i nasjonal helse- og sykehusplan bidrar til å bevare de mindre sykehusene i fremtiden.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det viser at befolkningen er engasjert i sitt sykehus, og at sykehuset betyr mye. Så mener jo jeg at forslaget som jeg har lagt frem i Nasjonal helse- og sykehusplan nettopp bidrar til at vi kan bevare de mindre sykehusene i fremtiden, sier Høie.

– Umulig å ha akuttkirurgi så mange steder

Helseministeren la i forrige uke frem den aller første nasjonale planen for helse og sykehus. Ingen sykehus skal legges ned, men ministeren mener de mindre sykehusene er en del av løsningen på utfordringen man står ovenfor med flere eldre innbyggere som trenger mer helsehjelp.

For sykehuset i Volda ser helseministeren for seg to mulige scenario. Det ene er at Volda kan bli akuttsykehus, men uten døgnvakt med generell kirurgi. Sykehuset beholder akutt indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi. Det andre scenarioet er at sykehuset mister alle akuttfunksjoner og at disse går til sykehuset i Ålesund.

– Hvis man stiler krav om at for å få lov til å ha et akuttilbud og beholde et sykehus lokalt, så må en også ha akuttkirurgi. Da risikerer man at ti sykehus, inkludert Volda, mister hele sitt akutt-tilbud. Så dette handler om å se fremover i tid slik at vi ikke mister grepet om de mindre sykehusene i fremtiden.

– Du mener du styrker tilbudet i Volda ved å fjerne akuttkirurgien?

– Ja. Alternativet er å stille krav om at alle sykehus, som skal ha akuttilbud, også må ha akuttkirurgi over tid. Det vil ikke være mulig på grunn av at kirurgien spesialiserer seg.

Høie mener man da må ha så store og så mange vaktlag at man kommer i en situasjon at man ikke kan ha noen akutt-tilbud i fremtiden.

– Vår modell innebærer at de aller fleste pasientene vil få det samme akutt-tilbudet de har i dag, mens alternativet er at de fleste pasientene vil miste sitt akutt-tilbud. Det er ikke en utvikling vi ønsker.

– Denne modellen bevarer akuttfunksjonen

Flere stilte seg på talerstolen i Volda tirsdag og fortalte at de ikke hadde vært i live uten akuttfunksjonen i Volda.

Helseministeren sier at de i arbeidet med den nasjonale planen har hatt med folk fra hele helsetjenesten, både leger, pasienter og brukere, og at modellen han foreslår fungerer bra andre steder.

– Jeg forstår at endringer skaper diskusjon, men det er også viktig å høste erfaringer fra andre steder som allerede har gjort dette og hatt gode erfaringer.

Vil komme lokal prosess

Han understreker at det vil komme en lokal prosess etter at saken behandles i Stortinget. Den vil gi endelige svar på hvilke tilbud som skal være på hvert sykehus.

– En kan ikke bare trekke konklusjonen at man her har planlagt å bare fjerne akuttkirurgien uten å diskutere hva som skal være alternativene, sier Høie.