Hopp til innhold

Høie skal vitne 27. mai

Bent Høie skal vitne i sjukehussaken i Inntrøndelag tingrett fredag 27. mai. Mandag starter rettssaken mellom Helse Midt-Norge og Kristiansund kommune etter at kommunen mener det er begått lovbrudd etter at det ble bestemt å bygge nytt sjukehus på Hjelset i Molde.

Bent Høie

Bent Høie forklarer seg for Innlandet tingrett fredag 27. mai.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det er fremdeles usikkert om Bent Høie skal møte personlig eller på videolink fra Oslo. Det er satt av 90 minutter til Høies forklaring, og helseministeren er først ute av de vitnene som skal forklare seg fredag 27. mai.

To dager med innledning

Ola Strand og Daniel Haga

Ola Strand (t.v.) forklarer seg mandag og Daniel Haga fredag.

Fremdriftsplan for hovedforhandlingen i Inntrøndelag tingrett 23. til 30. mai viser at Kristiansund kommune har fått hele dag en til å legge frem sin sak.

Tirsdag 24. mai er det Helse Midt-Norge sin tur. De skal bruke tiden fra 0900-14.00 på sin saksfremstilling. Deretter får begge parter mulighet til å komme med sin partsforklaring. Det er ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard som holder partsforklaringen for kommunen, mens styreleder i Helse Midt-Norge Ola Strand tar ordet på vegne av helseforetaket.

Onsdag 25. mai skal de første vitnene forklare seg. I rekkefølge inntar ta tidligere direktør i Helse Midt-Norge Trond Michael Andersen, tidligere styreleder Marthe Styve Holte, fagsjef i Helse Møre og Romsdal Odd Veddeng vitneboksen før lunsj. Etter pausen skal tidligere styremedlem i Helse Møre og Romsdal Harald Topphol forklare seg først. Deretter tidligere styreleder i Helse Møre og Romsdal John Harry Kvalshaug, moldeordfører Torgeir Dahl før styremedlem i Helse Midt-Norge Liv Stette avslutter onsdagen.

Torsdag 26. mai skal styremedlem i Helse Møre og Romsdal og direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Torbjørg Vanvik forklare seg. Etter henne skal lege i Kristiansund Kenneth Swan, oljerådgiver Helge Hegerberg i Kristiansund kommune, tidligere politimester i Nordmøre og tidligere overvåkningssjef Per Sefland forklare seg.

Etter lunsj skal tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik vitneboksen før torsdagen avslutter med forklaringen til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Myrvold.

Fredagen blir spennende

Stein Kinserdal, Astrid Eidsvik og John Harry Kvalshaug

Stein Kinserdal, Astrid Eidsvik og John Harry Kvalshaug må alle forklare seg om hva som skjedde da det nye fellessjukehuset ble plassert på Hjelseth i Molde og ikke på Storbakken i Kristiansund.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fredag avsluttes vitneførselen i rettssaken. Den innledes med forklaringen til helseminister Bent Høie. Deretter skal tidligere direktør i Helse Midt-Norge Daniel Haga gi sin forklaring før styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal skal vitne. Den siste som skal i vitneboksen er Lars Magnussen.

Mandag 30. mai er siste dag av rettssaken. Da blir det avsluttende innlegg fra de to partene med replikk og duplikk.

Rettssaken er planlagt avsluttet klokka 16.00 mandag 30. mai. NRK følger hele saken på TV, nett og radio.

På hjemmesidene til Kristiansund kommune ligger dokumentene til rettssaken.