Hopp til innhold

– Dersom du tar vekk kirurgien, så vil vi huske deg som den som la ned sykehuset i Volda

VOLDA: (NRK) Det var mange sinte ansatte som ventet på helseminister Bent Høie på Volda sykehus tirsdag.

Ansatte ved sykehuset i Volda

ALLMØTE: Møterommet ved Volda sykehus var fullt da helseminister Bent Høie hadde allmøte tirsdag.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Reaksjonene har vært mange etter at helseminister Bent Høie tidligere i høst, i nasjonal sykehusplan, foreslo å legge ned akuttkirurgien ved sykehuset i Volda i tillegg til en rekke andre endringer ved andre sykehus i landet.

Har utfordringer

Tirsdag møtte Høie de ansatte og startet møtet med å presentere hovedpunktene i den nye sykehusplanen, og sa man har mange utfordringer i Helse-Norge. Pasienter venter for lenge, mange opplever at tjenestene ikke henger sammen, røntgenbilder tas om igjen, og det er en uforklarlig variasjon i kvalitet.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie måtte tåle mange tøffe spørsmål fra de ansatte ved sykehuset i Volda.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Dette gjør noe med tilliten til helsevesenet, sa Høie.

Han mener at man ikke kan drive helsevesenet slik man gjør i dag.

Hvis svaret på utfordringene er at vi fortsetter som nå, så må en av tre som går ut av den videregående skolen ønske å jobbe i helsetjenesten. Dette tror ikke jeg er realistisk. Det er ikke en bærekraftig løsning for samfunnet. Derfor lager vi denne sykehusplanen, sier Høie.

Opphetet debatt

Da møtet ble åpnet for innspill fra salen var det fullt på talerlisten.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Anette Lekve, sa at hun synes scenarioene som ministeren legger frem er urovekkende.

– Intensjonen om lokale prosesser er god, men rammevilkårene bekymrer meg. Helse Møre og Romsdal er i en krevende situasjon, og det er vanskelig med lokale prosesser når alle sliter med knappe ressurser. Da blir det kannibalisme fagmiljøene imellom. Når du peker på oss kan de andre puste lettet ut. Hvordan kan vi ha tillit til at de faglige vurderingene og pasientenes beste vil veie tyngst, spurte hun til rungende applaus fra de andre ansatte.

Anette Lekve

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Anette Lekve, mener at scenarioene til Høie er urovekkende.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Høie svarte at han vil vekk fra ideen om at de store skal ta fra de mindre.

– Det er bra å samle mest mulig hos de store, men i nettverk med de mindre. Så må det ha betydning for oppgavedelingen, og man må i teamet være bevisst på at de mindre oppgavene som kan sikre kompetansen på de lokale sykehusene, skal være der. Jeg vil passe på at dette skjer, sier Høie.

Redd for å ikke kunne se pasientene i øynene

Rune Heggedal

Anestesilege Rune Heggedal, sier at de er sinte på grunn av tilbudene publikum kan miste.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Rune Heggedal, som er anestesilege og avdelingsoverlege sa at han var lei av å krangle.

– Grunnen til at vi blir slitne er at dette er publikum sine tilbud det gjelder. Vi har en plikt til å samarbeide med en sammenhengende kjede av fagfolk. Slik det er nå kan jeg alltid se pasientene i øynene og si at tilbudet de får her er godt. Jeg tror ikke jeg kan gjøre det dersom den forvitringen du legger til grunn her skjer, sa han.

Høie var ikke enig i at hans løsning er umulig for å gi et godt tilbud og pekte på andre sykehus som har benyttet seg av forslaget han kommer med.

– Begynnelsen på nedleggelsen

Harald Topphol

Harald Tophol mener forslaget fra Høie er begynnelsen på slutten.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Harald Topphol, som er ortoped ved Volda sykehus, er sikker på at Høies plan er begynnelsen på nedleggelsen av sykehuset i Volda.

– Når man tar vekk en funksjon som kirurgien blir det en forvitring og utfasing av andre funksjoner. Skal vi da organiseres etter modellen fra Nordfjord der de har en vikar-stafett? Er det fornuftig? Og er kvaliteten god nok, spurte han på møtet.

Helseministeren svarte på det at de er veldig tydelige på at akuttsykehusene skal ha planlagt kirurgi og indremedisin. Men hvilken kirurgisk beredskap som skal være på plass utover dette, må avgjøres i den lokale prosessen.

Helseministeren har hele tiden sagt at hans modell innebærer at de aller fleste pasientene vil få det samme akutt-tilbudet de har i dag, mens alternativet er at de fleste pasientene vil miste sitt akutt-tilbud.

– Konsekvensene er at om en sier at en skal ha akuttfunksjon er det bare begynnelsen på en utvikling som vil forsterke seg. Jeg mener jeg har presentert en alternativ utvikling, svarte ministeren.

Inge Eskeland ved medisinsk avdeling var enig i at dersom Stortinget vedtar Høies forslag vil det være begynnelsen på slutten for sykehuset.

– Dersom du tar vekk kirurgien Høie, vil du og Høyre, bli husket som de som la ned Volda sykehus, sa han.

Det var Høie helt uenig i.

– Jeg er helt overbevist om at dersom man legger legeforeningen sine råd til grunn, så vil det føre til nedleggelser av flere sykehus. Jeg er overbevist om at dersom Stortinget slutter seg til denne planen markerer de et skifte der de små sykehusene blir sett på som en del av løsningen, og ikke et problem.

Følte ikke de fikk svar

Etter møtet var det flere som følte de ikke hadde fått svar fra ministeren.

– Jeg synes ikke han klarer å greier ut de faglige konsekvensene av å legge ned akuttkirurgien her i Volda, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Anette Lekve.

Helseminister Bent Høie svarte på spørsmål då han kom til rådhuset i Volda tysdag.