Høie griper ikke inn i ledelsesstrukturen

Helse og omsorgsminister Bent Høie vil ikke gripe inn i det som Helse Møre og Romsdal har foreslått som ny ledelsesstruktur. Fredag ettermiddag kom han med sitt svar.

Helseminister Bent Høie
Foto: NRK

Dagens medisin skrev denne uka at samme dag som Stortinget vedtok at landets sykehus skal ha stedlig ledelse, vedtok Helse Møre og Romsdal HF felles ledelse for sine sykehus.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe har stilt spørsmål til Helse og omsorgsminister Bent Høie om han vil sikre at det innføres stedlig ledelse i Helse Møre og Romsdal.

Fredag ettermiddag har Høie svart på det skriftlige spørsmålet, som han har fått:

Det viktig at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt og at helseforetakene har en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, innenfor de rammene Stortinget setter.

Forslaget fra Senterpartiet om at «Stortinget ber regjeringen pålegge de regionale helseforetakene å innføre stedlig ledelse ved alle sykehus og større sykehusavdelinger, og at stedlig leder skal få ansvar for hele virksomheten med både faglig ansvar, økonomisk ansvar og personalansvar» fikk ikke tilslutning fra andre av komiteens medlemmer, og ble således ikke vedtatt i Stortinget.

Les hele spørsmålet og svaret her

Toppe: – Politisk skandale

Kjersti Toppe kaller svaret fra Høie en politisk skandale:

Når Stortinget vedtar at stedlig ledelse skal være hovedregelen, samme dag som helseforetaket vedtar å ikke ha det, viser det at Stortinget sine vedtak ikke har noen som helst betydning.

Hun mener at en statsråd som omgår vedtak på denne måten, må få konsekvenser.

Helse Møre og Romsdal fikk i desember i fjor kritikk for å ha en hybrid ledelse, i en rapport fra konsulentselskapet Deloitte.

Deloitte sa da at Helse Møre og Romsdal måtte gjøre flere endringer i organisasjonen, ledelsen og stabsfunksjonene.