Høgsterett skal avgjere sak

  • Høgsterett vil ikkje behandle sak

    Høgsterett vil ikkje behandla saka om ein nordmøring som gjekk inn på eit treningsstudio braut besøksforbodet mot ein tidlegare sambuar. Begge hadde medlemskap på same treningsstudio. I haust konkluderte lagmannsretten med at mannen ikkje krenka kvinna, då ha gjekk dit medan han hadde besøksforbod mot henne. Dommen blir altså ståande sidan høgsterett har avvist å behandle spørsmålet.

  • Høgsterett skal avgjere

    Høgsterett skal avgjere om ein nordmørsmann braut besøksforbodet då han gjekk på treningsstudio i april i fjor. Mannen hadde fått besøksforbod mot sin tidlegare sambuar, og oppsøkte etter ei tid eit treningsstudio i Molde der begge trente. I dommen frå Frostating lagmannsrett blei han frifunnen for brot på besøksforbodet, men påtalemakta meinte at han krenka kvinna ved å gå på treningsstudioet. No skal Høgsterett avgjere spørsmålet.