Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK

Høgskulen i Volda

Oppsummert

Høgskulen i Volda er ein av dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

 • Volda har lavest strykprosent

  Professor Kai A. Olsen etterlyser høyere strykprosent ved landets universiteter og høyskoler.

  Høgskulen i Volda har laveste andel i landet med 3,82 prosent, mens Universitetet i Sørøst-Norge har i 2019 en strykprosent på 9,95 prosent.

  – Vi er snille når vi sensurerer og forenkler emneoppgavene. Slik får vi studentene gjennom studieløpet, sier IT-professor Kai A. Olsen ved Universitetet i Bergen til Khrono.

  Han mener strykprosenten ved norske universiteter og høyskoler er for lav.

  – Utdanningsinstitusjonene får betalt for å få studentene gjennom et studieløp. En strykprosent på 10 prosent, ja til og med 20 prosent tror jeg blir akseptert, men kunne vi strøket 70 prosent? Det tror jeg ikke, sier Olsen.

  Han mener det norske utdanningssystemet i dag fungerer på den måten at universitetene og høyskolene belønnes for å la elever bestå, men straffes for å stryke dem.

  Khrono har undersøkt strykprosentene ved ti universiteter og fem statlige høyskoler, og tendensen er svakt nedgående. (NTB)

  KRITISK TIL DAGENS MODELL: Professor Kai A. Olsen meiner dagens system for høgare utdanning er korrupt.
  Foto: Anders Hviid / HVIIDPHOTOGRAPHY
 • Samarbeid

  Ålesund kommune skal samarbeide med Høgskulen i Volda for å styrke utviklinga av eit framtidig berekraftig samfunn.

  Høgskulen i Volda blir samarbeidspart i FN sitt framtidslaboratorium.

  – Ein innovativ kommune må ha eit godt samarbeid med universitet, forskings- og utviklingsmiljø. Og kommunen treng kunnskap om kva tiltak som er den beste måten å nytte ressursane på, seier rådmann Astrid Eidsvik.

  Ålesund kommune, Høgskulen i Volda og NTNU søkjer Forskingsrådet om pengar til forsking på smart samfunnsplanlegging.

  Ålesund rådhus
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Klagar til departementet

  Høgskulestyret avviste klagen frå Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, no klagar ho på nytt til departementet, det skriv Khrono. Rotevatn seier til Khrono at ho er overraska over personbehandlinga av ho som tilsett, og meiner omplasseringa frå dekanstillinga ikkje er bygd på sakleg grunnlag.

 • Departementet om klagen:

  Kunnskapsdepartementet har i dag behandla klagen frå Audhild Gregoriusdotter Rotevatn etter at ho blei avsett som dekan ved avdelinga for mediefag i august. I svaret sitt har departementet gjeve Rotevatn medhald i at ho har klagerett. Departementet oppmodar styret ved Høgskulen i Volda om å behandle klagen så raskt som mogleg, skriv nettstaden Medier 24. Rektor ved Høgskulen, Johan Roppen, stadfester at høgskulen har motteke brevet frå departementet. Han ønskjer, ifølgje Medier 24, ikkje å kommentere saka før i morgon.

  Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
  Foto: Remi Sagen / NRK