Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK

Høgskulen i Volda

Oppsummert

Høgskulen i Volda er ein av dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

 • – Kan diskutere fusjon

  Ved høgskulen på Nordvestlandet går debatten internt om kvar vegen vidare skal gå, aleine eller saman med andre, og høgskulestyret er delt om dette. Rektor Johan Roppen i Volda har difor sendt e-post til fleire rektorar for å høyre korleis deira institusjon stiller seg til framtidige strukturar. – UiB har i dag sjølv ingen konkrete planar om fusjon. Men vi kan diskutera fusjon dersom Høgskulen i Volda ønskjer det, seier UiB-rektor Dag Rune Olsen til På Høyden.

  Henrik Kaarstad-huset ved Høgskulen i Volda
  Foto: Høgskulen i Volda
 • Volda i toppen

  Høgskulen i Volda er ein av høgskulane og universiteta i Noreg med størst andel studentar som tek deler av utdanninga si i utlandet. Av 542 studentar har 111 reist utanlands på utveksling. Dette utgjer 20 prosent, og plasserer Volda på sjuandeplass av i alt 22 høgskular og universitet.

  – For få norske studentar tek ein del av utdanninga si i utlandet. internasjonal erfaring er viktig for Noreg, seier forsking- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

  Ved årsskiftet skal det leggast fram ei stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • Johan Roppen fortsetter som Rektor

  Rektorvalget ved Høgskulen i Volda avsluttet fredag 7.desember. Johann Roppen og Odd Helge Mjellem Tonheim er valgt som rektor og prorektor fra august 2019, står det skrevet på Høgskulen sine nettsider.

  Johann Roppen
  Foto: Høgskulen i Volda
 • Nytt mediehus i Volda

  «Expo» vann konkurransen om nytt mediehus ved Høgskulen i Volda. Bak forslaget står totalenpreprenøren PEAB/K Nordang AS. – Det nye bygget vil vere eit løft både for medieutdanningane og campus generelt, seier fungerande høgskuledirektør Per Halse. «Expo» tar vare på mellom anna nærleik mellom viktige mediefunksjonar, meiner utvalet som har vurdert dei fire innsende forslaga.

  Nytt mediehus ved Høgskulen i Volda
  Foto: Statsbygg/K. Nordang AS/PEAB og Link arkitektur
 • Offentleggjering om mediehus utsett

  Avgjerda om kven som skal bygge det nye mediehuset ved Høgskulen i Volda blir utsett. Offentleggjeringa skulle skje i dag. Sist veke blei to av fire tilbydarar avvist frå konkurransen fordi dei ikkje held seg innan kostnadsramma i konkurransen. Statsbygg har no fått inn klage frå ein av dei avviste tilbydarane, og prosessen er utsett til klagen er behandla.