NRK Meny
Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK

Høgskulen i Volda

Oppsummert

Høgskulen i Volda er ein av dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

 • Meir ansvar for nynorskopplæring

  Frå nyttår har Høgkulen i Volda tatt over det faglege ansvaret for det nasjonale senteret for nynorskopplæring som ligg i Volda. Senteret har hovudansvaret her i landet for å gi lærarar god nok kompetanse til å undervise i nynorsk hovudmål og sidemål, og har til no vore fagleg underlagt Utdanningsdirektoratet. Senterleiar Torgeir Dimmen seier departementet ønskjer at Nynorsksenteret skal spele ei større rolle i utdanninga av lærarar.

  Torgeir Dimmen
  Foto: Heidi Fagna / NRK
 • Meiner fleire årsverk må kuttast

  Administrasjonen ved Høgskulen i Volda meiner at ti-tolv årsverk må kuttast for å realisere nytt mediehus, skriv smp.no (krev innlogging). Dette kjem fram i sakspapira administrasjonen har utarbeidd til styremøtet 7. desember. Rektor Johann Roppen seier til Sunnmørsposten at han trur ingen vil bli oppsagde og trur høgskulen vil ha minst like mange tilsette i 2020 som i dag. Ifølgje utgreiinga blir ingen oppsagt, men årsverka skal fjernast ved naturleg avgang og ved at ein avsluttar vikar- og engasjementsstillingar.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • 10.000 til Ørsta/Volda Pride

  Høgskuleleiinga i Volda har gjeve eit tilskot på kr 10.000 til Ørsta/Volda Pride sitt arrangement 10 til 13. mai 2018. Høgskulen meiner dette kan bli eit tiltak som gjer Volda endå betre som studiestad. Dei oppmodar Ørsta/Volda Pride til å bruke pengane på eit akademisk arrangement. Pride i Ørsta/Volda og har skapt mykje debatt. Hans Reite, som er pastor i kyrkjelyden Nytt Livs Senter i Ørsta, tek han skarp avstand frå planane om ein pride-parade i Volda i mai 2018.

 • Lærarane blir digitale spydspissar

  Høgskulen i Volda har fått 13,6 millionar kroner til digitalisering av grunnskulelærarutdanninga. – Ei sterk tillitserklæring til fagmiljøa våre, meiner dekan Arne Myklebust. I prosjektet vil dei også ha tett samarbeid med praksisfeltet, for å vere med på å digitalisere skulane i regionen, opplyser høgskulen i ei pressemelding.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • Går mot ny rekord i Volda

  Høgskulen i Volda kan passere 4000 studenter ved studiestart, noe som vil være ny rekord for skolen. Det er foreløpig ikke helt klart hvor mange registrerte studenter som vil dukke opp høsten 2017, men det går mot et godt år. Rekorden til Høgskulen i Volda er fra 2015, da 3992 studenter studerte i bygda.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK