NRK Meny
Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK

Høgskulen i Volda

Oppsummert

Høgskulen i Volda er ein av dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

 • Risikerer stor lærarmangel i 2021

  Noreg risikerer å mangle 10 000 lærarar etter 2021, og næmare hundre tusen elevar kan mangle kvalifiserte lærarar. Det gjer at det må utdannast fleire som ynskjer å bli i yrket. Korleis ein skal auke rekrutteringa til læraryrket er hovudtema på eit seminar som avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Kontor for samfunnskontakt (KFS) arrangerer ved Høgskulen i Volda i dag.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • Meir ansvar for nynorskopplæring

  Frå nyttår har Høgkulen i Volda tatt over det faglege ansvaret for det nasjonale senteret for nynorskopplæring som ligg i Volda. Senteret har hovudansvaret her i landet for å gi lærarar god nok kompetanse til å undervise i nynorsk hovudmål og sidemål, og har til no vore fagleg underlagt Utdanningsdirektoratet. Senterleiar Torgeir Dimmen seier departementet ønskjer at Nynorsksenteret skal spele ei større rolle i utdanninga av lærarar.

  Torgeir Dimmen
  Foto: Heidi Fagna / NRK
 • Meiner fleire årsverk må kuttast

  Administrasjonen ved Høgskulen i Volda meiner at ti-tolv årsverk må kuttast for å realisere nytt mediehus, skriv smp.no (krev innlogging). Dette kjem fram i sakspapira administrasjonen har utarbeidd til styremøtet 7. desember. Rektor Johann Roppen seier til Sunnmørsposten at han trur ingen vil bli oppsagde og trur høgskulen vil ha minst like mange tilsette i 2020 som i dag. Ifølgje utgreiinga blir ingen oppsagt, men årsverka skal fjernast ved naturleg avgang og ved at ein avsluttar vikar- og engasjementsstillingar.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • 10.000 til Ørsta/Volda Pride

  Høgskuleleiinga i Volda har gjeve eit tilskot på kr 10.000 til Ørsta/Volda Pride sitt arrangement 10 til 13. mai 2018. Høgskulen meiner dette kan bli eit tiltak som gjer Volda endå betre som studiestad. Dei oppmodar Ørsta/Volda Pride til å bruke pengane på eit akademisk arrangement. Pride i Ørsta/Volda og har skapt mykje debatt. Hans Reite, som er pastor i kyrkjelyden Nytt Livs Senter i Ørsta, tek han skarp avstand frå planane om ein pride-parade i Volda i mai 2018.