Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK

Høgskulen i Volda

Oppsummert

Høgskulen i Volda er ein av dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Høgskulen gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachlor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

 • Fire kjempar om å bygge mediehus

  Onsdag 12. september opna Statsbygg ved prosjektleiar Tore Berg ei utstilling i Berte Kanutte-huset som viser dei innkomne forslaga til nytt mediehus ved høgskulen. Det skriv høgskulen på sine nettsider. Det er Veidekke og arkitektgruppa Lille Frøen, K. Norang AS/PEAB og Link arkitektur, HENT AS og MAD arkitektar og Oslo Works og HS Bygg AS og HLM arkitektur som konkurrerer om å få bygge det nye mediehuset. Sjå alle løysingsforslaga i detalj her.

  Nytt kulturhus Volda
  Foto: ILLUSTRASJON: STATSBYGG
 • Risikerer stor lærarmangel i 2021

  Noreg risikerer å mangle 10 000 lærarar etter 2021, og næmare hundre tusen elevar kan mangle kvalifiserte lærarar. Det gjer at det må utdannast fleire som ynskjer å bli i yrket. Korleis ein skal auke rekrutteringa til læraryrket er hovudtema på eit seminar som avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Kontor for samfunnskontakt (KFS) arrangerer ved Høgskulen i Volda i dag.

  Høgskulen i Volda
  Foto: Brede Røsjø / NRK
 • Meir ansvar for nynorskopplæring

  Frå nyttår har Høgkulen i Volda tatt over det faglege ansvaret for det nasjonale senteret for nynorskopplæring som ligg i Volda. Senteret har hovudansvaret her i landet for å gi lærarar god nok kompetanse til å undervise i nynorsk hovudmål og sidemål, og har til no vore fagleg underlagt Utdanningsdirektoratet. Senterleiar Torgeir Dimmen seier departementet ønskjer at Nynorsksenteret skal spele ei større rolle i utdanninga av lærarar.

  Torgeir Dimmen
  Foto: Heidi Fagna / NRK