Høgskulen har utfordringar

Høgskulen i Volda har konkrete utfordringar når det gjeld berekraft; på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innanfor delar av studieporteføljen. Det kjem fram i ein rapport utarbeidd av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) etter oppdrag frå høgskulen. I rapporten står det også at det er sårbart for høgskulen å stå åleine. Det skriv Møre-Nytt (krev innlogging).

Henrik Kaarstad-huset ved Høgskulen i Volda
Foto: Høgskulen i Volda