Høgskolen mangler penger

Høgskolen i Ålesund ber om 22,5 millioner til nytt laboratorieutstyr når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett i vår.

I dag var Arbeiderpartiet sine medlemmer i kirke- og utdanningskomiteen på Stortinget.

Situasjonen er svært utfordrende, sier direktøren ved Høgskolen, Leon Aurdal.