Hopp til innhold

Satser for fullt på video

Høgskolen i Molde skal satse enda mere på videoforelesninger for å nå studenter i hele landet.

Høgskulen i Molde

HiMoldeX markerer seg med videoforelesninger.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Styret ved skolen vedtopk nylig at de skal satse på video både for å nå flere og for å skaffe seg flere bein å stå på.

–Veldig bra sier førsteammanuensis Per Kristian Rekdal som har vært pådriver for HiMoldeX-satsingen.

Per Kristian Rekdal er svært glad for vedtaket om å satse på videoforelesninger

Per Kristian Rekdal er veldig fornøyd med at Høgskolen i Molde skal satse mer på videoundervisning

Foto: Arild Johan Waagbo

Fremst i landet

Det er snart tre år siden Høgskolen i Molde begynte å ta opp forelesninger på video og legge de åpent ut på internett. Tilbudet har blitt veldig populært og i dag har skolen ca.20 fag som kan følges på denne måten.

–Vi har aldri hatt et så stort publikum som nå, sier Rekdal. Siden de ikke måler, er det umulig å si nøyaktg hvor mange som studerer på denne måten, men flere forelesninger har mellom 100 og 200 seere.

Studer via TV

Dette blir et stadig vanligere syn

Foto: HiMoldeX

Facebook-grupper

Studenter over hele landet bruker HiMoldeX. Rekdal som underviser i matematikk og statestikk har over 400 medlemmer i Facebook-gruppa som følger hans undervisning.

–Facebookgruppene i de ulike fagene er utrolig viktige og supplerer undervisningen. Der kan folk snakke sammen og stille spørsmål, sier Rekdal.

Satser alene

Høgskolen i Molde har valgt å stå alene og ikke gå sammen med andre Universitet og Høgskoler i den pågående omleggingen av Universitets- og høgskoletilbudet her i landet. Derfor er videoforelesninger nedfelt som det femte virksomhetsmålet til skolen.

–Erfaringene så langt viser at vi har satset riktig og nå skal vi bygge ut tilbudet enda mere, sier Per Kristain Rekdal. Det er gøy når studenter fra hele landet kommer hit for å avlegge examen til jul!

Se TV-innslag

Høgskolen i Molde statser stort og er i norgestoppen på videooverføring av forelesninger.

Les også Stor dag for Høgskolen i Molde

Les også Vil ha felles høyskole i Møre og Romsdal