NRK Meny

Høgre størst oppslutnad i skulevalet

Røystene frå valet på dei vidaregåande skulane rundt om i landet er talte opp. I Møre og Romsdal er det Høgre som er den store vinnaren.

Monica Molvær

Monica Molvær, Høgre sin ungdomskandidat i Ålesund, er strålande nøgd etter skulevalet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Med 30,3 prosent oppslutnad gjekk Høgre av med sigeren i skulevalet i Møre og Romsdal. Det er ein framgang på 14, 7 prosentpoeng frå skulevalet i 2009.

Medan Ap er den store vinnaren på landsplan, ligg dei stabilt med 23, 2 prosent her i fylket.

Saka held fram under framstillinga

Resultat skulevalet Møre og Romsdal 2011

Grafen viser valresultata etter skulevala dei siste ti åra for Arbeidarpartiet, SV, Høgre og Frp.

Foto: Norsk samfunnsvitenskaplige datatjenster

Tre av skulane, Ålesund vidaregåande, Kristiansund vidaregåande og Borgund vidaregåande, fekk ikkje gjennomført skulevalet på grunn av tekniske problem.

Framstegspartiet kraftig tilbake

Den store taparen i skulevalet her er Framstegspartiet med ein tilbakegang på 14, 9 prosentpoeng til 15, 7 prosent oppslutnad. Oppslutnaden er nær halvert sidan valet for to år sidan.

Ap landsvinnar

Arbeiderpartiet og Høgre gjorde i år dei beste skulevala nokosinne.

Arbeiderpartiet har størst oppslutnad blant elevane i den vidaregåande skulen, medan Høgre går mest fram samanlikna med skulevalet i 2009.

Framstegspartiet og Sosialistisk Venstreparti går mest tilbake, og SV oppnår det dårlegaste resultatet sidan skulevala starta i 1989.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.