Høg musikk

Ein mann i 20-åra blei beden om å skru av musikken. Då hadde naboane i Ørsta slite med å få sove på grunn av høg musikk frå eit husvære.