Hjortestammen er i vekst

– På de såkalte vårtellingene er det flere kommuner som rapporterer om økning og kanskje til og med rekordtellinger, sier Erling Meisingset.

Hjort

I fjor felte jegerne 10273 hjort i Møre og Romsdal.

Foto: NRK

Hjortestammen er i klar vekst igjen mange steder i fylket til glede for hjortejegerne som fra 1. september skal felle mer enn 10.000 hjort frem mot nyttår.

Erling Meisingset

Erling Meisingset er hjorteforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Nå har vi hatt noen år med litt mindre uttak, så begynte det å gå oppover igjen i fjor i 2016, og slik inntrykket mitt er at flere kommuner øker litt kvoten eller holder det på samme nivå som i fjor, sier Erling Meisingset, som er hjorteforsker.

Viktig beiteplante er tilbake

Det må være balanse i naturen mellom mengden hjort og forgrunnlaget. I 2014 fikik hjortestammen i fylket seg en knekk da mye av blåbærlyngen blei brunsvidd av tørke og døde.

– Nå er den på full fart tilbake, nå er det mye bra blåbær, det er en viktig beiteplante for hjorten.

I tillegg går hjorten på innmark og er flink til å utnytte mange forskjellige beiteplanter i skogen så de er ikke helt avhengig av blåbærlyngen, forteller Meisingset.

– Men som vinterbeite er blåbærlyngen aller viktigst.

I fjor var det registrert 5660 jegere på hjortejakt i fylket. De felte 10273 hjort.

– Blir det like mange i år, er det nok til å holde balansen i naturen?

– Det er noe vi lurer på alltid. De fleste kommuner gjør så godt de kan for å sette en kvote. Vi klarer nok aldri å få en helt lik avskyting hvert år, for det svinger litt i antall kalver som blir født og hvor mange som faller fra, men det er gjennom oss som forvalter dette og jegerne at utviklingen av hovedbestanden blir bestemt.

– Skutt for lite

Tore Andestad, fylkesleder i Norges Jeger og fiskerforbund Møre og Romsdal

Tore Andestad er fylkesleder i Norges jeger- og fiskeriforbund.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Tore Andestad har en klar formening om hva som er årsaken til at hjortestammen er i vekst igjen.

– Vi har skutt for lite, sier hjortejeger Andestad.

– Den vanligste dødsmåten for hjort er en godt plassert kule fra en jeger, og da må det tas ut mer av jegerne hvis stammen skal holde seg sunn og frisk, sier Andestad.

– Når bestanden nå øker gradvis, er det grunn til å sette opp kvoten?

– De fleste steder er det det.

Men Andestad forklarer også at det kan være store forskjeller over små avstander.

– Problemet er at hjorten har en tendens til å klumpe seg i gode områder, mens fem kilometer lenger borte er det grunnlag for mer hjort.

– Det er en diskusjon som er ganske heftig i noen områder, sier Andestad.