NRK Meny
Normal

Hjelper utsatte barnefamilier

– Barn skal ikke lide, selv om foreldrene har dårlig råd. Med litt hjelp kommer neste generasjon til å klare seg bedre, sier Nav-leder Ragnhild Fausa og familielos Catrine Hellstrøm.

Familielos Catrine Hellstrøm og NAV-leder Ragnhild Fausa

Familielos Catrine Hellstrøm og NAV-leder Ragnhild Fausa. NAV-kontoret i Kristiansund har los-båten som nærmeste nabo.

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

De er optimistiske begge to, for et prosjekt med familielos for utsatte barnefamilier er vellykket.

I snart to år har Catrine Hellstrøm vært leder for prosjektet som har gitt 50 barnefamilier forsterket bistand. De fleste har økonomiske problemer, mange strever med helsa og med barna sine.

Når det enkle blir vanskelig

– Når du er i en utsatt situasjon og har det vanskelig, så har du veldig liten egenmotor, sier Hellstrøm. De enkleste ting blir tunge, som å fylle ut et skjema eller ta en telefon. Disse familiene er svært takknemlige for å få en kontaktperson i en periode. Det er her jeg kommer inn som familielos.

Catrine Hellstrøm og Ragnhild Fausa

Catrine Hellstrøm er los for familier som har det vanskelig.

Foto: Anne Mari Flatset / nrk

Når henvisningen kommer, rykker Hellstrøm raskt ut, gjerne på hjemmebesøk. Hun setter seg ned rundt et bord sammen med familien, hører deres egen beskrivelse av problemene. Noen ganger kan løsningen være så enkel som å ta en telefon og bestille legetime, andre ganger er det full gjeldsopprydding.

– Bare det at jeg sitter sammen med dem når brevene med regninger blir åpnet, kan være nok til å komme i gang, få oversikt og begynne å systematisere. Den lille støtten har vi undervurdet tidligere, tror jeg. De aller, aller fleste vil jo klare seg sjøl, de vil løse problemene sine og komme seg i arbeid. Det er målet med hele prosjektet.

Snakker du også med barna?

– Ja, hele familien kan være med. Vi snakker om klær og utstyr, skolestart, fotball og fritidsaktiviteter. Kanskje om at alle kompisene er med på fotball, men at denne ungen ikke er, fordi familien ikke har råd. Det fins spesifikke ytelser til barn som man kan søke på når det er behov for det.

Losen er kommet for å bli

Nav i Kristiansund har to familieveiledere. Familielosen kommer i tillegg, men hun er bare inne i en kort periode for å lose og gi retning, så er det meningen de skal klare seg selv. 39 av de 50 familiene som har fått bistand, har avsluttet forholdet. De klarer seg, men nye kommer til.

Mye tyder på at familielosen er kommet for å bli. NAV-leder Ragnhild Fausa sier en tidlig forsterket innsats over en periode, viser seg å være svært bra.

– Når vi får slike funn i et prosjekt, må vi greie å organisere oss slik at vi tar vare på den positive erfaringen.

Catrine Hellstrøm og Ragnhild Fausa

Nav-leder Ragnhild Fausa (t.h) har to familieveiledere. I tillegg kommer Catrine Hellstrøm som familielos.

Foto: Anne Mari Flatset