Hjelper verdens fattigste uten bistandsmidler

Norske helsefagstudenter har hjulpet tusener i et av verdens fattigste land.

Sykepleiestudent Sunniva Tangvald

Sykepleistundent Sunniva Tangvald har praksis på Elderly Home.

Foto: Roar Halten / NRK

Ruth Nesje fra Molde er stolt som en hane der hun sprader rundt på det store området hun og ektemannen Odd Isaksen har bygd opp. Det er tydelig at hun er godt fornøyd med det store opplæringssenteret hun har vært med å bygge.

Det kan beskrives som et lite stykke Norge. Tanga International Competance Centre (TICC) i regionhovedstaden Tanga i Tanzania. Med plass til opptil 500 gjester.

Det er den største norske kolonien i Tanzania, og de har tatt imot over 3000 norske studenter de siste 10 årene. Som en del av utdanningen har studentene hatt en av praksisperiodene sine her og hjulpet til i lokalsamfunnet i Tanga.

Ruth Nesje

Direktør i TICC - Ruth Nesje

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi gir mer hender ut i de områdene vi jobber, sier Ruth Nesje. Om det er på helsesenteret, i landsbyen eller på skolehelsen.

For de har ikke nok sykepleiere, og da har vi mange sykepleierstudenter som sammen med våre fagfolk kan gjøre en jobb som dem aldri kunne gjort selv, forklarer Nesje.

I tre måneder kommer norske sykepleierstudenter, hjelpepleierstudenter, studenter som skal bli optikere og andre helsefagarbeidere. De betaler rundt 30 000 kroner for å kost og losji, og for å ha praksis i de forskjellige programmene som TICC står bak.

Et helt unikt opplegg som er tuftet på sosialt entreprenørskap. Pengene studentene betaler for å ha praksis i ett av Afrikas fattigste land føres inn i lokalsamfunnet. Over 90 lokalt ansatte gjør TICC til Tanga-regionens største skattyter.

Unik erfaring

Sykepleiestudent Kamilla Solvoll

Sykepleiestudent Kamilla Solvoll

Foto: Roar Halten / NRK

Kamilla Solvoll fra Narvik avslutter sykepleieutdanningen med praksisoppholdet her i Tanzania. Hun er overveldet over erfaringene som dette gir.

– Det setter norske forhold i et litt annet perspektiv, når man ser hvordan de har det her i Tanzania. Det er ganske imponerende å se hvor mye pleie de får til for lite penger, sier Solvoll.

Hun er en av rundt 100 studenter som er på TICC mens NRK er på besøk.

Hjelper uten bistandsmidler

TICC ønsker å stå utenom det tradisjonelle bistandsapparatet. Det gir dem mer frihet til å gjøre ting på sin måte. Vidar Haukeland er administrerende direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som er en av dem som eier stiftelsen bak TICC.

Han forklarer hvorfor det er riktig for dem å ikke motta bistandsmidler.

Vidar Haukeland

Vidar Haukeland fra Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Foto: Roar Halten / NRK

– Med støtte i dag, så følger det også med mye rapportering og ansvar. Man skal selvfølgelig håndtere penger på en god måte, alltid. Men det går årsverk i det å få penger fra f.eks. Norad. Nå er vi mer frie, forklarer Haukeland.

– Det er rett og slett mulig å få til noe uten bistandsmidler. Det er mange hjemme som gjerne hjelper til hvis de vet at pengene blir brukt på riktig måte, sier gründer Ruth Nesje.

Er dette en mer effektiv måte å gjøre det på?

– Jeg synes i hvert fall det er en mer real måte. Folk må bidra for å få hjelp. Det gir en riktigere utvikling av landet, avslutter Ruth Nesje.