Hopp til innhold

Historiske kraftverk fredes

Nå fredes en rekke kulturminner fra kraftverkshistorien, skriver Riksantikvaren. Kraftverkene var helt sentrale i framveksten av norsk industri og velferdssamfunn. I Møre og Romsdal er det Aura kraftverk fra 1956 som blir fredet.

Maskinsalen Aura Kraftverk
Foto: Statkraft