Normal

Historisk sykehusmøte i Molde

På tross av konflikten mellom Molde og Kristiansund, møttes over 100 sykehusansatte fra de to byene tirsdag. Sammen skulle de planlegge det nye fellessykehuset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Sykehusmøte i Molde

PLANLEGGING: Det har vært en knallhard konflikt mellom Molde og Kristiansund i sykehussaka, men tirsdag møttes de ansatte for å planlegge sykehuset.

Foto: Roar Strøm / NRK

For aller første gang møtes ansatte fra sykehusene i Kristiansund og Molde for å være med å planlegge innholdet i det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Monica Strand Isaksen

Monica Strand Isaksen er seksjonsleder ved akuttmottaket i Kristiansund.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Det er veldig spennende å være med å planlegge et helt nytt akuttmottak. Jeg har arbeidet i 12–13 år og har mine tanker om hvordan det kan bli, sier Monica Strand Isaksen som er seksjonsleder ved akuttmottaket i Kristiansund.

– Går det bra å spille på lag?

– Jeg tenker at vi må begynne med blanke ark og gjøre det beste for pasientene i Nordmøre og Romsdal.

Hektiske uker

Prosjektleder og sykehusplanlegger Pål Ingdal snakket tirsdag til de rundt 130 sykehusansatte, da det var oppstartsmøte.

– Det er en lang prosess og mye å sette seg inn i, men det er veldig givende å være med, sier han.

Pål Ingdal

Prosjektleder og sykehusplanlegger Pål Ingdal snakket tirsdag til de rundt 130 sykehusansatte.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Foreløpige skisser av det nye sjukehuset på Hjelset ble presentert tirsdag og ifølge prosjektdirektøren går alt etter tidsplanen både for det nye felles sjukehuset og det distriktsmedisinske senteret som skal stå ferdig i 2021.

– Det skjer veldig mye de nærmeste ukene. Vi skal lande hovedinnholdet i sykehuset, så vi har lagt opp til at det skal til behandling i helseforetakets styre 9. mars, sier prosjektleder for det nye fylkessykehuset, Bjørn Remen.

Komplisert historie

Helseforetaket har plukket ut personene som sitter i de ni planleggingsgruppene. Folk som jobber i klinikkene og enhetene som har mye fagkunnskap om sine områder. Pål Ingdal mener de som er med i gruppene har makt til å være med å påvirke detaljer.

– Absolutt. Det er et samspill mellom erfarne sykehusplanleggere og arkitekter, men det aller viktigste er de som jobber rundt omkring i sykehuset. Det er de som skal være med å påvirke hvordan sykehuset blir.

Astrid Johanne Brandshaug

Prosjektleder Astrid Johanne Brandshaug sier fokuset er på å lage et best mulig tilbud for pasientene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Prosjektledere Merete Hagbø fra Molde og Astrid Brandshaug fra Kristiansund skal holde den nære kontakten med sykehusmiljøet. De syns det er godt å være i gang med en konkrete detaljplanleggingen, men prosessen er fortsatt vanskelig.

– Alle er kjent med at vi har en historie som er komplisert og den lever vi med ennå, men vi ønsker det beste for pasientene og jeg tror alle vil bidra.

Merete Hagbø syns dem har fått god kontakt inn i sjukehusmiljøene og det vises i engasjement.

– Vi fikk foreslått over 200 stykker som ville være med inn i arbeidsgruppen. Nå er det viktig at de som ikke fikk plass får være med i medvirkningen og at vi snakker sammen.