Hopp til innhold

Det går mot tøffe forhandlinger i Ålesund

Arbeiderpartiet ble størst i Ålesund. Men hvem som får flertall, og hvem som får ordføreren, er foreløpig helt åpent.

Ordførerkandidater i Ålesund

Ordfører-kandidatene Vebjørn Krogsæter (Sp), Dag Olav Tennfjord (H) og Eva Vinje Aurdal (Ap) var spente da resultatene av den første opptellingen var klar.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Partioppslutning i Ålesund

20,4 %
6254 stemmer
19,5 %
5975 stemmer
17,4 %
5341 stemmer
12,8 %
3938 stemmer
8,2 %
2500 stemmer
5,9 %
1808 stemmer
4,7 %
1439 stemmer
3,2 %
970 stemmer
2,3 %
690 stemmer
2,1 %
630 stemmer
1,8 %
552 stemmer
1,6 %
485 stemmer
0,2 %
76 stemmer

Fra 2020 blir Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog slått sammen. Valget i år ble derfor litt spesielt for innbyggerne i den nye storkommunen Ålesund. For første gang gikk innbyggerne til urnene og stemte på kandidatene de mener skal sitte i det nye kommunestyret.

Ålesund kommune og Indre Østfold kommune er de eneste kommunesammenslåingene i Norge som består av så mye som 5 kommuner.

I forhandlingene ble det bestemt at det nye kommunestyret skal bestå av 77 folkevalgte. Og det er stor spenning knyttet til hvem som skal få ordføreren, og hvilke lokale representanter man får inn i det nye store kommunestyret.

I det første valget av nye representanter til den nye storkommunen var det Arbeiderparteit som fikk flest stemmer, med 20,4 prosent. Men Høyre med 19,5 prosent, og Fremskrittspartiet med 17,6 prosent, er ikke langt bak.

Kommunestyret i Ålesund

Slik fordeles de 77 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Flere vil fortsette som ordfører

Dagens ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) vil gjerne fortsette i jobben. Men med en tilbakegang på 12 prosentpoeng, er hun avhengig av mange samarbeidspartnere.

– Dette er ingen walk i the park, innrømmer ordførerkandidat Eva Vinje Aurdal.

– Jeg hadde håpet at vi skulle gjøre det bedre i Ålesund.

Eva Vinje Aurdal

Eva Vinje Aurdal er ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet i Ålesund.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Tre jevnstore partier

Med Høyre og Fremskrittspartiet hakk i hel er det tre ganske jevnstore partier i Ålesund. Det kan gjøre veien mot å finne et nytt styringsdyktig samarbeid vanskelig, innrømmer Aurdal.

– Det blir en utfordring å lage et styringsdyktig regime som ikke blir så avhengig av småpartiene. Med 77 representanter er det mange som kommer høyt opp. Så vi må finne frem til det best mulige styringssamarbeidet, sier hun.

Arbeiderpartiet er i allianse med SV, KrF og MDG, men det er ikke nok alene for å få styre den nye storkommuna.

– Vil du fortsatt være ordfører?

– Ja, det må vi vente litt med å se. Men jeg tenker at det Ålesund har hatt denne perioden, med fire parti i koalisjon, gir en bra ansennitet i så måte.

– Fantastisk mulighet

Aurdal er ikke den eneste som har lyst å fortsette å ikle seg ordførerkjedet. Dag Olav Tennfjord (H), som nå er ordfører i Skodje, ønsker også å styre den nye storkommunen.

– Blir du den nye ordføreren?

– Jeg håper det. Jeg er klar til å ta den jobben.

Hvis Tennfjord får ordførerkjedet er han klar til å jobbe for sine kjernesaker.

– Det blir en fantastisk mulighet å kunne jobbe for å fremme Ålesunds interesser, sier Tennfjord.

Høyre har 19,5 prosent av stemmene, og Tennfjord er optimistisk med tanke på forhandlingene.

– Partiene som har sagt at de støtter oss er også veldig store, så jeg er optimistisk i forhold til at vi kan finne en løsning, sier han.

Hva mener partiene i Ålesund?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Ålesund kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund treng ei stor bypakke for å kunne løyse sam­ferd­sels­ut­ford­rin­gane i og rundt byen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Ålesund kommune bør opne for kom­mer­si­elle aktørar innanfor eldre­om­sor­gen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund kommune bør redusere talet på kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tar før kom­mune­va­let i 2023.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Senterpartiet er helt enig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Tror på borgerlig flertall

Fremskrittpartiets ordførerkandidat, Thorbjørn Fylling, er strålende fornøyd med resultatet de har i Ålesund.

– Vi avventer litt til vi får det endelige resultatet, men vi har god tro på at dette skal bli veldig bra, sier Fylling.

Han tror mulighetene ligger til rette for å få til et borgerlig flertall. Han vil ikke si noe om hvilket parti som da vil stikke av med ordførervervet hvis det blir et skifte i Ålesund og de borgerlige overtar makta.

– Det har vi ikke begynt å fordele enda. Vi venter på endelig resultat og så skal vi ta diskusjonen derfra, sier Fylling.

Sp kan bli jokeren

Senterpartiet har fått 12,9 prosent av stemmene, og vil stille sterkt i forhandlinger med de andre partiene.

Vebjørn Krogsæter

Vebjørn Krogsæter i Senterpartiet tror det kan bli lange forhandlinger i Ålesund.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ordførerkandidate Vebjørn Krogsæter synes det nå er veldig spennende.

– Det er veldig jevnt og det ser ikke ut til at noen sider vil klare å samarbeide uten at det blir tre-fire partier som må samarbeide. Da mener jeg at vi bør ha en politisk avtale i bunn over hvilke saker vi skal jobbe med. Det er det klart at det er styrken til de ulike partiene som vil påvirke dette. Senterpartiet er fornøyd med intensjonsavtalen som er inngått og vil stå hardt på at den skal gjennomføres. Den tar vare på Senterpartiets hovedpunkter i denne valgkampen.

Senterpartiet er i den heldige posisjonen at både Ap og Høyre gjerne vil samarbeide med dem.

– Jeg har et godt forhold til begge to. Men det er et parti som skal stå bak, og så jevnt som det ser ut nå så er det ikke sikkert dette vil bli klart på noen dager enda, sier Korgsæter.

Han forventer at det vil bli forhandlinger utover natta.

– Denne natta blir veldig spennende. Dette er morro. Det er en festdag. Dette er demokrati, og det er moro.

Visste du at ...

Det er  51 170 stemmeberettigede i Ålesund.
61 %har stemt
Av alle 30 868 stemmer i Ålesund var 11 166 forhåndsstemmer, altså
36 %forhåndsstemmer
Av alle 30 868 stemmer i Ålesund var
210blanke stemmer
I Ålesund stilte
13lister til valg