Hever farenivået til oransje

Det har kommet opp mot 20 millimeter nedbør på Veslemannen det siste døgnet. Dette har gitt økte bevegelser i fjellpartiet, og NVE hever farenivået til oransje. Døgnhastighetene er nå 60-90 millimeter i øvre del og 15-25 millimeter i nedre del.