Hever farenivået igjen

NVE hever igjen farenivået til høyt nivå ved det rasfarlige partiet i fjellet Mannen på grunn av ventet mildvær og nedbør.

Fjellet Mannen mandag 09.10

Det skal komme regn og mildvær på Mannen fredag ettermiddag. Perioden med regn skal vare frem til og med mandag.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– På bakgrunn av relativt store bevegelser, værvarslet og stor sensitivitet for regn varsler vi nå oransje farenivå for det rasutsatte partiet, opplyser NVE torsdag.

Varslet mildvær og nedbør

Fjellet Mannen med pil

Det mest utsatte området ligger inne i kløfta der pila peker.

Foto: NRK

I forrige uke ble de 11 beboerne under Mannen evakuert etter at NVE hevet rasfaren til ekstrem. Da startet NVE også vanningssystemet som er installert på toppen som tilfører ekstra vann ned i sprekkesystemet i fjellet.

Bevegelsene økte de neste dagene og var på et tidspunkt oppe i 20 centimeter i døgnet. Det gikk også flere steinsprang. Men NVE lyktes ikke i å utløse et større skred. Lørdag sluttet NVE å tilføre vann da de så at de ikke klarte å holde et høyt nok trykk oppe til å lage mer enn topper i bevegelsene. Da kom også nedbøren på toppen av partiet som snø.

Blikra viste frem det de ser av måleinstrumentene
Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hastigheten minket etter dette, men er fortsatt relativt store og ligger på 2–3 centimeter i den øvre delen og 3–4 millimeter i den nedre delen.

Selv om det er blitt kaldere vær er det ikke frost i bakken, som nå er dekket av 40 centimeter snø. Ifølge NVE er det varslet relativt store nedbørsmengder og mildvær fra fredag ettermiddag av.

– Smelting av snøen på bakken vil tilføre ekstra vann til sprekkesystemet.

Forbereder seg på ny evakuering

Lars Olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier at det oransje nivået betyr at de må forberede seg på at nivået kan økes til rødt. Han håper nå at det ikke blir en ny evakuering.

– Det er jo ikke mer enn ei lita uke siden sist det var ei runde på dette, så vi får krysse fingre for at vi unngår rødt.

Men han forholder seg til at værprognosene kan bety større bevegelser.

– Vi har snakket med dem som bor i området, så får vi bare ta det som kommer, sier han.

Vannsystemet er klart

Lars Harald Blikra

Sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, sier at de også må tenke på kostnader og at de ikke kan bruke ubegrenset på en slik situasjon.

Foto: Remi Sagen / NRK

NVE har fortsatt utstyret på toppen av fjellet som de igjen kan bruke til å tilføre mer vann dersom farenivået skulle gå opp til rødt nivå og politimesteren beslutter evakuering av dem som bor under partiet.

– Det utstyret er klart dersom det blir endringer i situasjonen, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra.

– Har dere mer utstyr tilgjengelig slik at dere kan få på mer vann?

– Det er helt uaktuelt slik situasjonen er nå. Det tar mye tid å få på plass slike ting. Vi har sagt at vi skal prøve naturens egen metode, så vi er litt skeptisk til å kjøre på for store mengder. Vi skal være litt ydmyke i forhold til natur og hva vi gjør av tiltak.

Han sier at det også er store praktiske utfordringer å tenke på i en slik situasjon. Stort utstyr er vanskelig å få opp på toppen av et fjell.

– Dersom vi skulle opp større pumper og kraftigere aggregat ved hjelp av helikopter som har begrensninger på løftekapasitet, så vil vi fort få store utfordringer.

Vanntilførselen er et eksperiment

Sjefgeologen minner om at vanntilførselen hele tiden har vært å regne som et eksperiment.

– Vi har sett at det har god effekt, men om det er nok er en helt annen sak. Vi har hele tiden sagt at dette er en test, og at det er stor usikkerhet hva resultatet vil bli. Det er vanskelig å forutse hva som kan skje, det blir mye tipping på hvilken effekt vi kan få.