Hevder Strøm-Erichsen overprøvde styret

Tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, sier tidligere helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen ville ha sykehus i Kristiansund, stikk i strid med de faglige rapporteren.

Marthe styve holte og kolbjørn almlid

De tidligere styrelederne Marthe Styve Holte og Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge forklarte seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fredag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Det kom frem under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fredag ettermiddag.

Før dagens prosess med et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, var det vedtatt at man skulle byggde nytt sykehus i Molde, og ruste opp sykehuset i Kristiansund.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

I 2010 skar derimot daværende helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen gjennom, og utsatte byggingen av nye Molde sykehus til 2018.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I 2010 skar derimot daværende helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen gjennom, og utsatte byggingen av nye Molde sykehus til 2018.

Under fredagens høring sa tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, at han følte seg overprøvd av statsråden.

– Det ble gitt beskjed til styret om å finne ei tomt for et fellessykehus nær Kristiansund, selv om de faglige rapportene pekte på Molde, sier Almlid.

Bedt om å finne en løsning

I et møte den 18. februar 2010 ble Almlid og direktør Gunnar Bovim bedt om å finne en løsning som kunne stoppe protestene fra Kristiansund.

Altså å utrede tomtealternativ som lå nær byen på Nordmøre.

– Jeg opplevde i møte med departementet at de helsefaglige begrunnelsene ble overskygget. Statsråden valgte deretter å slå sammen Helse Nordmøre og Romsdal med Helse Sunnmøre. Dermed ble styret som gikk inn for sykehus i Molde overprøvd, sier Almlid.

Han presiserer likevel at han ikke oppfatter innblandingen fra statsråden som brudd på helseforetaksloven.

Den videre historien er kjent. I 2011 ble helseforetakene fusjonert, og Astrid Eidsvik ble innsatt som ny direktør, med mål om å lede prosessen om det nye fellessykehuset som nå er vedtatt å ligge i Molde.

Se timeplan for høringen her

 • 09:00–09:05 Komiteleder Per Olaf Lundteigens innledning.
 • 09:05–10:25 Professor i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt og Norske Legeforening. Hver sin innledning på ti minutter. Deretter utspørring.
 • 10:25–10:40 Pause
 • 10:40–12:00 Helse Møre og Romsdal. John Harry Kvalshaug, Stein Kinserdal og Astrid Eidsvik. Bisittere Odd Veddeng og Espen Remme.
 • 12:45–14:05 Helse Midt-Norge. Kolbjørn Almlid, Gunnar Bovim, Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen.
 • 14:05–14:25 Pause
 • 14:25–15:35 Helse Midt-Norge. Olav H. Strand og Daniel Haga. Fem minutter hver.
 • 15:35–15:50 Pause
 • 15:50–17:00 Tidligere statsråd Anne-Grete Strøm Erichsen og Jonas Gahr Støre. Fem minutter hver til innledning. Her vil også de to tidligere statssekretærene Roger Ingebrigtsen og Robin Kåss bidra med oppklarende opplysninger ved behov.
 • 17:00–17:15 Pause
 • 17:15–18:25 statsråd Bent Høie. Innledning på ti minutter. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er bisitter. Denne sekvensen forlenges ved behov.
 • 18:25 Avslutning, oppsummering.