Hevdar Røkke blokkerte Siem

Fleire av kreditorane til Farstad Shipping hevdar det var Røkke-eigde Aker som blokkerte oppkjøpsavtalen med Siem. Det skriv Finansavisen. I følgje avisa brukte Aker selskapet Ocean Yield til å blokkere for løysinga som innebar at Siem overtok aksjemajoriteten i Farstad. Aker avviser skuldingane.