NRK Meny
Normal

Her virker ikke 10 prosent av brannalarmene slik de skal

Kristiansund sjukehus har en brannberedskap som kan sette liv og helse i fare. Anlegget er gammelt og utdatert mener brannvesenet i Kristiansund. Allerede i 2014 fikk Helse Møre og Romsdal pålegg om utbedringer. Foreløpig er ikke noe gjort.

Gunnar Grimsmo Jensen i Kristiansund brannvesen.

Gunnar Grimsmo Jensen i Kristiansund brannvesen.

Foto: Anne-Mari Flatset

Ti prosent av flere hundre brannalarmer ved Kristiansund sjukehus fungerer ikke. På grunn av ombygginger og flyttinger de siste tiårene viser alarmene feil adresse dersom en nødssituasjon oppstår.

Ansatte frykter for at liv og helse settes på spill på grunn av dårlig brannvarsling og branntrygghet, dersom det skulle brenne ved sjukehuset.

– Vi slo alarm allerede for to år siden. Sjukehuset fikk etter dette flere pålegg om utbedringer. Men ingenting har skjedd, sier verneombud ved Kristiansund sjukehus, Øystein Lystad.

Dette er en fryktelig alvorlig sak. På operasjonsavdelinga er de er livredd for å ikke få beskjed ved brann. De stoler ikke på at de blir varslet og de stoler ikke på at systemet fungerer.

Øystein Lystad, verneombud Kristiansund sjukehus

Lystad opplyser at ansatte ved sjukehuset over flere år har levert bekymringsmeldinger knyttet til sjukehuset brannvarslingssystem og brannsikkerhet.

– Dette er en fryktelig alvorlig sak. På operasjonsavdelinga er de livredd for å ikke få beskjed ved brann. De stoler ikke på at de blir varslet, og de stoler ikke på at systemet fungerer, sier Lystad.

Omfattende feil på anlegget

Kristiansund Sjukehus

Kristiansund sjukehus har store mangler i sitt brannvarslingssystem. Ansatte stoler ikke på brannalarmen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Etter tilsynet for to år varslet leverandøren av brannalarmen til Kristiansund sjukehus at de kunne bli svært vanskelig å skaffe reservedeler til brannalarmene, og at brannvarslingssystemet var gått ut på dato.

Listen over mangler og farer var lang. Tilsynet i 2014 viste at nedslitte dører og gammelt brannvarslingssystem truet sikkerheten ved sjukehuset. Sjukehuset mangler også planer for hva de skal gjøre dersom brannvarslingen bryter sammen.

– Dette er alvorlige funn, og absolutt ikke tilfredsstillende. For eksempel er dørene til kjøkkenet så nedslitt at en brann her ville føre til røyklegging av deler av sjukehuset, sier Gunnar Grimsmo Jensen i Kristiansund brannvesen.

Dette er avlorlige funn, og absolutt ikke tilfredstillende. For eksempel er dørene til kjøkkenet så nedslitt at en brann her ville føre til røylegging av deler av sjukehuset.

Gunnar Grimsmo Jensen, Kristiansund brannvesen.

Truer med bøter

Nå har det gått ett år til, og Kristiansund brannvesen har ennå ikke fått tilbakemelding på at Kristiansund sjukehus er tilstrekkelig brannsikret.

– Vi purret de i fjor. Nå purrer vi igjen. Dersom vi ikke nå får en tilbakemelding må vi ta saken videre. Da kan det bli aktuelt med dagbøter, sier Jensen.

Sjukehuset har nå fått frist til 10. juni med å gi en tilbakemelding til Kristiansund brannvesen.

Jobber med saken

Mona Aagaard-Nilsen

Eiendomssjef i Helse Møre og Romsdal, Mona Aagaard-Nilsen

Foto: Kristin Støylen

NRK har bedt drifts- og eiendomssjef Mona Aagaard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal om kommentar til saken. I en e-post videreformidlet av kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, skriver Aagaard-Nilsen følgende.

"Som byggeier er vi ansvarlig for sikkerheten i alle byggene i helseforetaket. Den tar vi på alvor og skal ivaretas både for våre pasienter og våre ansatte. Tilsynsrapporten er et forhåndsvarsel som helseforetaket skal svare på innen fristen den 10. juni."

NRK har ikke fått mulighet til oppfølgende spørsmål.