Her tror de laksen vil komme tilbake

Snart skal de siste 20 000 ynglene settes ut i Vikeelva i Sykkylven. Metoden er spesiell – for lakseyngelen er tatt fra stammen i en annen elv.

Vikeelva i Sykkylven

Nå skal Vikeelva i Sykkylven få nytt liv.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Jan Melseth

Entusiast Jan Melseth håper det blir tatt en storlaks i elva allerede i 2019.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Vikeelva i Sykkylven skal bli full av liv igjen. Det er målet til entusiast Jan Melseth.

– Vi regner med å åpne igjen i 2019. Da blir det helt sikkert en kortere åpning av elva her, og da regner jeg med å første laksen blir tatt.

Lakseyngel som skal ut i Vikeelva

Disse skal snart kose seg i Vikeelva i Sykkylven.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

I to år har lokale entusiaster satt ut 80 000 yngel fra Aureelva til Vikeelva og Ramstadelva i Sykkylven. Om ikke lenge skal de siste 20 000 settes ut.

– Det skal bli spennende. Her vil det nok komme igjen flere storlakser.

Tror på liv etter rotenon

Vikeelva har blitt rotenonbehandlet. Med dagens kultiveringsregime skal yngel tas fra stedegne stammer. Men i Vikeelva er situasjonen spesiell. Her er ingen stedegne stammer, og derfor er det blitt gitt tillatelse til å ta yngel fra nærliggende stammer.

Espen Holthe

Espen Holthe i Veterinærinstituttet tror metoden vil fungere for å få tilbake laksen i elva.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Historisk er denne metoden blitt brukt. Men i dag er denne metoden sjelden brukt. Espen Holthe, ekspert på bevaring og reetablering av fiskestamme i Veterinærinstituttet, vet kun om to vassdrag i Nordland der det i dag gjøres på samme måten. Han har tror på at metoden kan gjøre at Vikeelva kan bli full av liv igjen.

– Det ser ut som det er gode oppvekstområder. Det er et uregulert vassdrag med normal vannføring. I tillegg er den bestanden som vi setter ut i elva fra nærliggende elver som er fysisk lik, og derfor tror vi at denne bestanden kommer til å tilpasse seg elva, sier han.

– Unikt prosjekt

Lokale krefter, oppdrettsnæringen, og eksperter fra ulike instanser, har bidratt for at prosjektet skal lykkes.

– Det er kostnadskrevende, og man er avhengig av spisskompetanse, og det har NINA og Veterinærinstituttet, sier Melseth.

Melseth ser frem til å se hva innsatsen vil føre til.

– Vi vil ha laks og sjøaure, i tillegg til å få opp igjen et engasjement der folk bryr seg om elva, og om det som er rundt, sier Melseth.

Atle Frøysland

Atle Frøysland liker det han ser i og rundt Vikeelva i Sykkylven.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Og dette liker Atle Frøysland, som er daglig leder i Stiftelsen Norsk villaksforvaltning.

– Prosjektet er unikt i i norsk sammenheng. Her har man fått tilbake entusiasmen på elvekanten og den lokale forvaltningen begynner å komme tilbake, sier han.