Her skal det bli slutt på stengt vei

I årevis har veien blitt stengt flere ganger årlig på grunn av rasfaren, men til vinteren kan trafikantene endelig kjøre trygt gjennom Strandadalen til Hellesylt.

Ljøtunnelen snart ferdig

Nå skal det bli tryggere for bilistene å kjøre Strandadalen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Kun lys og asfalt står igjen før Ljøtunnelen er klar til bruk. Den nye tunnelen på 3,5 kilometer skal erstatte den gamle tunnelen.

Arne Ola Stavseng

Arne Ola Stavseng er prosjektleder i Vegvesenet.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Jeg tror det er mange som er glad for å både få en lysere, bredere og tørrere tunnel, sier Arne Ola Stavseng som er prosjektleder i Statens vegvesen.

Har vært stengt nesten hver vinter

Nesten hver vinter har veien blitt stengt på grunn av ras. For sju år siden startet rassikringen av tunnelen, og nå mener Vegvesenet at det blir slutt på stengt vei vinterstid.

– Nå tror jeg det skal være veldig trygt for dem som skal kjøre Strandadalen. Holder de seg på veien så skal det være greit å kjøre mellom Hellesylt og Stranda. Nå tar vi ned bommene, sier Stavseng.

Prosjektet har kostet over en milliard. Nye tunneler,rasvoller og utsiktspunkt på Ljøen er det blitt, og 70 mål med dyrket mark skal nå føres tilbake til grunneieren.

Den krokete og smale veien er snart historie og den gamle tunnelen vil bli stengt.