NRK Meny
Normal

Her går det ei kule varmt

Det ble mer enn vanlig engasjement da spørsmålet om penger til veier, gang- og sykkelstier ble diskutert blant fylkets samferdselspolitikere i Kristiansund på onsdag.

Engasjerte samferdselespolitikere

Her pekes og forklares det når politikerne ikke finner igjen det de nettopp har satt opp som prioriterte mål.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Iver Nordseth fra Smøla liker dårlig at administrasjonen i Samferdselsavdelingen legger opp til det han kan oppfatte som omkamp om prioriteringene når det gjelder penger til veiprosjekt de neste ti årene.

Nylige vedtak satt i null

Venstrepolitikeren Nordseth synes det er merkelig at administrasjonen har satt mange prosjekt i null når politikerne i Fylkestinget ganske nylig har sagt hva de ønsker å prioritere.

Iver Nordset

Iver Nordseth mener administrasjonen i samferdselsavdelingen har lagt opp til omkamp om prioriteringene de neste ti årene og likte det dårlig.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det gjelder for eksempel penger til gang- og sykkelveier som er vedtatt så sent som i vår. Da er det merkelig at det ikke er penger til det inne i planen nå, sier Nordseth.

Hissig Sve

Frank Sve (Frp) fra Stranda er ikke nådig i sin kritikk av administrasjonen.

– Dette er begredelige greier og slik kan vi ikke ha det, sier Sve. Alt er kastet opp i lufta og fullstendig snudd på hodet. Vi skal vise at slik kan vi ikke ha det. Nå skal vi politikere ta styringa, sier Sve.

Engasjerte samferdselspolitikere

Politikerne i Samferdselsutvalget vil ta tilbake styringen av prosjektene det skal satses på de neste årene og like ikke så godt at administrasjonen hadde fjernet mange forslag

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han viser blant annet til gang- og sykkelveier som stod høyt oppe på prioriteringslista og som nå er flyttet helt ut i «ødemarken» som han sier. Samtidig har prosjekt politikerne nesten ikke har hørt om, kommet inn på lista.

Kommunene holdes for narr

Bjarne Kvalsvik (Uavh) fra Kvalsvika i Herøy mener kommunene holdes for narr. Han viser til at kommuner har løst ut eiendommer og folk har flyttet for at det skal bygges veier, så viser det seg at prosjektene er ute av lista.

– Se på Leine-Voldsund. Nå er den strekningen falt helt ut av lista. Slik kan vi ikke ha det, da føler folk at vi holder dem for narr, sier Kvalsvik

Bjarne Kvalsvik

Bjarne Kvalsvik (Uavh) mener mange kommuner holdes for narr når gryteklare prosjekt nå skyes ut i tid. Mange har allerede løst ut eiendommer og nå står de der uten å vite, sier han.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han er også svært bekymret for bruene, for eksempel i Herøy der Nerlandsøybrua holder på å ramle ned. Han mener levetida for den er ute, men nå blir det en runddans for å finne finansiering. Samtidig kommer det forslag om nye måter å bygge bruene på og da kan det ende med en ond sirkel, mener Kvalsvik.

Erkjenner at det kan ha gått for langt

Samferdselssjef Arild Fuglseth mener mange av de nye forslagene er faglig begrunnet og at det er en hovedrullering av en tiårs plan.

– Vi har gått grundig til verks, spesielt når det gjelder gang- og sykkelveier, så kan vi selvfølgelige diskutere om vi har gått for langt. Det er jo en faglig vurdering opp mot den politiske vurderingen, sier Fuglseth.