Normal

Her får du kommunereformen på ett minutt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laget en video som er rettet mot ungdom, og som handler om å engasjere seg i arbeidet med kommunereformen.

Kommunene skal ta stilling til hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med før sommeren 2016.

Stortinget skal gjør det endelige vedtaket våren 2017. I Møre og Romsdal har det flere prosesser både i regi av fylkesmannen og regionrådene.

Det har vært en rekke innbyggerundersøkelser som har vist hvilke holdninger innbyggerne i kommunene har til kommunesammenslåing, og hvilke alternativer som er aktuelle.

Ønsker å engasjere ungdom

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har som mål å engasjere ungdom og har laget en video på ett minutt. Det skal bidra til å synliggjøre for kommunene hva ungdom tenker om kommunen sin i dag og hva de tenker om fremtiden.

Videoen er tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmesider og kan deles via ulike medier som Facebook, twitter, nettaviser og andre kanaler som ungdom bruker.

Det er også laget et undervisningsopplegg som skolene kan bruke i undervisninga om kommunereformen.