Her er den «hemmelige» sluttavtalen til den avgåtte Helse Midt-direktøren

Den «konfidensielle» sluttavtalen mellom avgåtte direktør Trond Michael Andersen og Helse Midt-Norge var ikke så hemmelig likevel.

Sluttavtale Trond Michael Andersen

Lenger nede i artikkelen kan du lese sluttavtalen mellom Trond Michael Andersen og Helse Midt-Norge i sin helhet.

Foto: Montasje

Spekulasjonene har florert rundt avgangene til tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, samt tidligere styreleder Marthe Styve Holte og direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge.

Mens Eidsvik valgte å gå på dagen torsdag 4. desember, sa Styve Holte og Andersen opp sine stillinger i oktober med bare få dagers mellomrom.

Styve Holte har sagt at hun sa opp fordi helseminister Bent Høie ba henne sparke direktør Andersen, mens sistnevnte sa han ikke lenger følte tillit i Helse Midt-Norge, uten å oppgi noen videre grunn til at hans avskjed.

Det er fordi han er bundet av en taushetsavtale som ble satt i kraft da han signerte sluttavtalen med Helse Midt.

Her er sluttavtalen

Like under kan du lese sluttavtalen i sin helhet, signert av både Andersen og styreleder Ola H. Strand.

NRK fikk først beskjed om at sluttavtalen var unntatt offentlighet, men etter at saken ble oversendt til advokat Dordi Flormælen hos det regionale helseforetaket, ble dokumentet frigitt med følgende beskjed:

«Vedlagt følger fratredelsesavtalen. Det fremgår at den skal holdes konfidensiell mellom partene, hvilket naturlig nok ikke uten videre kan avtales av RHF som offentlig foretak. Klausulen er trolig blitt med fra en mal, og ordlyden ble ikke kvalitetssikret av juridisk hos oss. Trond M Andersen er underrettet om utleveringen.»

Oppsigelsesavtale Trond Michael Andersen
Foto: Helse Midt-Norge RHF
Oppsigelsesavtale side 2 - Trond Michael Andersen
Foto: Helse Midt-Norge RHF

Kan være villig til å «sprenge» taushetsavtalen

Dette er den samme taushetsavtalen som Andersen ifølge VG er villig til å sprenge dersom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber ham om det.

De ønsker å finne ut hva som egentlig har blitt sagt mellom den tidligere direktøren og helseministeren.

Flere har spekulert i at Høie skal ha instruert helseforetakene om å anbefale Opdøl-tomten i Molde som byggested for det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal.

Dette vil i så fall være brudd på helseforetaksloven, men helseministeren har gjentatte ganger avvist påstandene om instruksjoner.