Her er det mobile «knopdrettsanlegget»

Pure Atlantic AS har søkt patent til å utvikle skip som skal være seilende oppdrettsanlegg på havet.

Pure Atlantic AS - Hybrid Flow

OPPDRETT: Slik er designet på skipet PA-3 – «Hybrid Flow». Skipet vil ha et oppdrettsvolum på 1 million kubikkmeter, og det er estimert 3.3 milliarder kroner i byggekostnader.

Foto: Pure Atlantic AS

Det er enklere å flytte tanken gjennom vannet, enn å flytte vannet gjennom tanken. Det var ideen bak Pure Atlantics nye konsept - å bruke et skip som oppdrettsanlegg.

Skipet vil seile inne i godkjente soner, i en fart på 1-2 knop. Der vil den ta inn og ut vann på reisen, og laksen vil da gjennomgående få tilførsel av nytt vann.

– Vi har nå søkt patent og det er klart til å bli tatt inn i en ingeniør-arbeidsfase, og det satser vi på å gjøre utover høsten, sier Svein Johnny Naley, som er kontaktperson for Pure Atlantic.

Kan produsere over 40.000 tonn

Et eller flere skip skal etter planen, primært stasjoneres i norske og tilstøtende internasjonale havområder.

– Det vi vil er å seile vekk fra kysten. Per i dag, med luseproblematikken, så er det tett nok med oppdrettsanlegg langs kysten. Vi vil ut på det åpne havet og seile i både norsk og internasjonale soner, forteller Naley.

Energibehovet på skipene vil dekkes av påmonterte vindmøller. Designet viser et oppdrettsvolum på 1 million kubikkmeter. Det vil gi en produksjonskapasitet på over 40.000 tonn.

– Det er en kostnadsramme på 3.3 milliarder kroner per fartøy. Deretter er det rundt 100 millioner, bare i ingeniørarbeid, sier Naley.

Flere aktører fra Møre og Romsdal

Pure Atlantic ønsker å benytte seg av den kompetansen som klyngen av høyteknologiske bedrifter i Møre og Romsdal har. Dette er også en forutsetning for å få finansierings støtte gjennom gjeldende Eksportkreditt og GIEKs ordninger for bygging av fartøyet.

I utarbeidingen av konseptet har selskapet fått rådgivingshjelp fra Ulstein Design og Solutions. Nofima på Sunndalsøra har bidratt med rådgiving innen fiskevelferd, og mastergradsstudenter fra høyskolen i Molde har gjort logistikkanalyser.

Om alt faller på plass av finansiering, vil det ta bare noen år før det første fartøyet vil være klart til oppdrettsreiser.

– Nå har vi en fase på tre år foran oss. Så snart vi får finansieringen på plass, blir det et halvt år med forarbeid, deretter to år med bygging, utrustning og testing, forteller Naley.

– Vi er ikke en konkurrent

Dagens oppdrettsanlegg ligger fast langs kysten. Pure Atlantic mener deres hensikt er ikke å konkurrere med de anleggene som eksisterer.

– Vi ser ikke på oss som en konkurrent til de eksisterende anleggene. Vi kan ta i bruk havrommet og flytte oppdrettet rundt. Vi er først og fremst en aktør som kan skape vekst i næringen, sier Naley.

Pure Atlantic AS

På skipet vil det være påmonterte vindmøller, som vil dekke største del av energibehovene ombord. Skipet skal seile i 1-2 knop, slik at skipet kan hele tiden ta inn nytt vann til fisken ombord.

Foto: Pure Atlantic AS